meeneembaarheid registratierechten grondwettelijk hof