Financieel en Juridisch

Woonbonus of fiscale voordelen woonkrediet

De woonbonus, er wordt de laatste tijd heel wat over gesproken in de media, want vanaf 2014 zal de woonbonus niet langer een federale aangelegenheid zijn. Maar wat is die woonbonus nu precies? En hoe kan u uw woonbonus omzetten in een belastingvermindering?

Wat is woonbonus?

In België geldt het principe van de progressieve loonbelasting: hoe hoger uw loonschijf, hoe hoger het marginaal tarief. Anders gezegd: hoe meer u verdient, hoe hoger uw belastingtarief. U kan uw inkomsten echter fiscaal optimaliseren door uw hypothecaire lening en/of uw schuldsaldoverzekering af te trekken van uw belastingen, dit noemt men de woonbonus. U kan uw kapitaalaflossingen van uw lening en uw premie van uw schuldsaldoverzekering – dit is een levensverzekering die de terugbetaling van uw hypotheek waarborgt – dus fiscaal aftrekken waardoor de nettokost van uw lening afneemt. Hier zijn echter bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden woonbonus

Heeft u een hypothecaire lening lopen en dit op een termijn van minstens tien jaar bij erkende bank, dan komt uw lening in aanmerking voor de woonbonus.

Maximum bedrag woonbonus 2012

Belangrijk is dat er een maximum bedrag afgetrokken mag worden van de belastingen, dit bedrag is bij wet bepaald. Voor het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) is er een basisbedrag vastgelegd van 2200 euro. Hierbij mag u een toeslag rekenen van 730 euro, indien het om een lening voor uw enige woning gaat. Daar komt nog eens een bedrag van 70 euro bij wanneer u 3 of meer kinderen ten laste hebt, en dit op 1 januari na het jaar waarin u het krediet hebt afgesloten. Bij de bepaling van het aantal kinderen wordt een gehandicapt kind als twee kinderen gerekend. Het maximum bedrag voor belastingsvermindering wordt ook wel de aftrekbare korf genoemd.

Wat is nu uw uiteindelijke besparing?

U krijgt een fiscale vrijstelling op de kapitaalaflossingen, interesten en betaalde premies voor de schuldsaldoverzekering, begrensd door de aftrekbare korf. Vergelijk het maximum af te trekken bedrag met het totaal van uw jaarlijkse afbetalingen voor hypothecaire lening en/of schuldsaldoverzekering. Als uw aftrekbare korf groter is dan uw jaarlijkse afbetaling, kan u maximum uw jaarlijkse afbetaling in mindering brengen.

U kan maximum 45 % besparen op het kleinste bedrag van de aftrekbare korf of de effectief afbetaalde lening en/of premies. In tegenstelling tot voorheen, kan iedere belastingplichtige van eenzelfde aftrekpercentage genieten, ongeacht het belastbaar inkomen. Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten uit het jaar 2012) bedraagt het belastingvoordeel 45% (verhoogd met de gemeenteopcentiemen) van het vrijgestelde bedrag.

Fiscale optimalisatie tussen echtgenoten

Om fiscale optimalisatie tussen echtgenoten mogelijk te maken, geldt het principe dat echtgenoten hun aftrekbare korven van de woonbonus zelf onder elkaar mogen verdelen.

En verder…

U kan ook de intresten van uw hypothecair krediet bijkomend in mindering brengen. Hierover meer in een volgend artikel.

18/01/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Planten kweken in serre en wintertuin
Volgende artikel
Luc Dedeyne over energiepremies 2012 (1)