Financieel en Juridisch

Woningverzekering optie franchise

Bij een schadegeval moet je als verzekerde altijd nog een franchise betalen die voorzien is in jouw woningverzekeringscontract. Dankzij de ‘optie franchise’ zal jouw verzekeringsmaatschappij jouw schade integraal terugbetalen, tenminste als de schadekost hoger ligt dan de basisfranchise.

Wat is franchise?

Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan er prat op dat ze schade integraal terugbetalen, maar er blijft altijd nog een franchise die je zelf moet betalen. Wat verstaan we precies onder franchise?

De meeste woningverzekeringscontracten voorzien franchisebedragen die variëren afhankelijk van het risico. Wanneer de franchise van toepassing is, vermindert het bedrag dat wordt terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij en zal de verzekerde een deel van de kosten voor eigen rekening moeten nemen.

Franchise is dus het bedrag dat bij een schadegeval nog moet worden betaald door de verzekerde (en dus niet vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij).

Soorten franchise

Terwijl sommige verzekeringscontracten geen franchise voorzien, moet er bij andere maatschappijen een aanzienlijke franchise betaald worden (en dit zijn meestal de contracten met de aantrekkelijkste prijzen)!

De meest voorkomende formule van franchise is de ‘traditionele franchise of vrijstelling’. Dat betekent dat een bedrag dat opgenomen is in het verzekeringscontract wordt afgetrokken van de som die de maatschappij betaalt bij een schadegeval. Stel dat de franchise 200 euro en de schade 1000 euro bedraagt, dan zal de verzekerde een vergoeding van 800 euro ontvangen.

Variabele franchise‘ is een franchise die een minimum en een maximum voorziet. Deze kan bijvoorbeeld worden vastgelegd op 25% van de vergoeding met een minimum van 100 euro en een maximum van 500 euro.

Er bestaat ook een ‘Engelse franchise‘. In dit geval zal de verzekerde volledig worden vergoed als de schade groter is dan het bedrag van de franchise. Met een franchise van 200 euro en een schade die op 1000 euro wordt geschat, zal de verzekerde dus volledig worden terugbetaald.

Optie Franchise, een ideale waarborg!

Voor je een woningverzekeringscontract ondertekent, kijk je dus best even na wat jouw verzekeringsmaatschappij aanbiedt. Let op: het is belangrijk dat je op voorhand goed inschat hoeveel franchise je bereid bent te betalen!

Dankzij de optie franchise van sommige verzekeringsmaatschappijen (waaronder DVV verzekeringen), ben je er niet enkel zeker van dat de volledige schade wordt terugbetaald, bovendien betaal je geen enkele franchise!

 

15/10/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Woonboot kopen, een unieke manier van leven!
Volgende artikel
Spooky Halloween decoratie