Financieel en Juridisch

Woningverzekering en natuurrampen

Storm, overstromingen, aardbevingen,… natuurrampen kunnen diverse vormen aannemen. Ze kunnen levensgevaarlijk zijn en aanzienlijke materiële schade aanrichten. Dankzij de woningverzekering kunnen de meeste slachtoffers er zeker van zijn dat ze volledig en snel vergoed worden.

Schadevergoeding dankzij de woningverzekering

De woningverzekering is de ideale manier om je te verzekeren tegen woningschade, aangericht door slechte weersomstandigheden of onverwachte natuurrampen.

De wet schrijft voor dat alle verzekeringsmaatschapijen die brandverzekeringen aanbieden hun verzekeringscontracten moeten uitbreiden naar natuurrampen. Op die manier wordt de schade verzekerd die werd toegebracht door een natuurramp en haar directe gevolgen, zoals brand of ontploffing.

Cocoon verzekering, de ideale oplossing

De iWonen redactie ging aankloppen bij DVV verzekeringen, waar we uitvoerige informatie kregen over de Cocoon woningverzekering. Deze verzekeringspolis werd in 2012 bekroond met de Decavi Trofee (een beloning voor de verzekeraars met de meest belovende en innovatieve aanpak), en dat is niet voor niets! De Cocoon verzekering biedt een uitgebreide dekking bij natuurrampen.

Met een Cocoon verzekering zijn jouw woning en de inboedel verzekerd tegen overstromingen van eender welke aard. Zelfs overstroomde riolen, iets wat iedereen kan vermijden, worden gedekt. Bij DVV bestaan er geen starre regels die bepalen dat alle toestellen en meubilair zich minstens 10 cm boven de grond moeten bevinden om recht te hebben op een dekking. Als de overstroming waarvan je slachtoffer wordt erkend wordt als nationale ramp, dan kan je een tussenkomst van het rampenfonds vragen.

De verzekering dekt ook aardbevingen, omdat er zich zelfs bij lichte schokken materiële schade kan voordoen. Ook aardverschuivingen en – verzakkingen worden gedekt.

Wat te doen bij natuurrampen?

Dus als je het slachtoffer wordt van een natuurramp, moet je zo snel mogelijk jouw verzekeringsmaatschappij verwittigen. Je zal antwoord krijgen op al je vragen en wordt geholpen bij een snelle opstarting van de schadevergoedingsprocedure.

Tip: het loont de moeite om enkele foto’s te nemen van opgelopen schade, deze kunnen handig zijn om jouw verzekeringsdossier samen te stellen.

 

18/12/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Een ongewoon huis in Marokko: een huis op zijn kop
Volgende artikel
Kleine sleutel-op-de-deur woningen