Financieel en Juridisch

Hypothecaire kredieten: de voorwaarden

De Nationale Bank roept de financiële instellingen op om voorzichtiger te zijn in de toekenning van hypothecaire kredieten en de regels nauwgezet na te leven. Maar wat zijn de criteria van de banken wanneer ze een woningkrediet verstrekken?

1. Terugbetalings-capaciteit

Bij de toekenning van een woningkrediet is de stabiliteit in de werksituatie van de kredietnemer een bepalende factor. Wat betreft het inkomen, streeft elke instelling eigen criteria na. De algemene regel is eenvoudig: de instellingen gaan er meestal vanuit dat maximaal een derde van het inkomen aan de woning mag gespendeerd worden (huur of lening).

2. Eigen inbreng

Een tweede aspect waarmee rekening wordt gehouden is de eigen inbreng van de kredietnemers. Meestal hebben klanten al eigen middelen, maar alles is afhankelijk van de leeftijd waarop ze een woningkrediet aangaan. Als je de aankoop gedeeltelijk met eigen fondsen kan financieren, zal de quotiteit lager liggen en dat is meteen het grote voordeel van eigen inbreng. Want hoe lager de quotiteit, hoe kleiner het risico voor de kredietinstelling.

3. Looptijd

Hoe langer de looptijd van het krediet, hoe hoger de intresten (in het geval van vaste rentevoeten). De looptijd van de lening is gestegen als gevolg van de hogere vastgoedprijzen en de fiscale druk. De leeftijd van de kredietnemer beïnvloedt ook de looptijd van het krediet. Jongeren kunnen gemiddeld iets langer lenen.

4. Waarborgen

In principe moet de lening volledig gewaarborgd zijn door een hypotheek. Je kan ook onderhandelen om een deel van de lening te waarborgen met een hypothecair mandaat. Dit is een goedkopere formule, maar ze houdt ook meer risico’s in voor de kredietinstelling, omdat ze alleen maar het recht heeft om een hypotheek te vestigen.

Een schuldsaldoverzekering afsluiten maakt ook deel uit van de risicobeoordeling, maar is niet verplicht. Sommige instellingen eisen een schuldsaldoverzekering, anderen niet. Soms worden een brandverzekering en een loondomiciliëring bij de kredietverstrekker ook beloond onder de vorm van een lagere rentevoet.

Ben je op zoek naar meer informatie, dan zal jouw kredietinstelling raad geven. Hou rekening met de totaalprijs van de lening en lees aandachtig het contract.

 

 

04/09/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Interview met interieurarchitect Ilka Beke
Volgende artikel
Brussels Design Market: design markt