Financieel en Juridisch

Wat te doen bij overlijden huurder?

Het overlijden van een huurder heeft veel gevolgen voor de eigenaar van het pand en de erfgenamen van de overledene. De erfgenamen moeten de huur blijven betalen, terwijl de verhuurder de woning moet blijven ter beschikking stellen tegen dezelfde voorwaarden. Maar met welke criteria moet je precies rekening houden?

In tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt, stopt het huurcontract niet wanneer de huurder overlijdt (tenzij dit expliciet is opgenomen in het contract). Dat wordt ook gestipuleerd in artikel 1742 van het burgerlijk wetboek: ‘Het huurcontract wordt niet beëindigd door de dood van de verhuurder noch door die van de huurder.

Verplichtingen van de verhuurder bij overlijden huurder

De erfgenamen kunnen in het verhuurde pand blijven wonen tegen dezelfde voorwaarden die in het huurcontract zijn voorzien. De huurprijs en de kosten blijven identiek. Deze situatie kan complex worden voor de eigenaar omdat hij te maken krijgt met andere huurders.

Toch kan het huurcontract ontbonden worden bij een onderling akkoord of ten gevolge van een juridische uitspraak.

Verplichtingen van de erfgenamen

De verhuurder kan de onbetaalde huur opeisen bij de erfgenamen van de overledene. Die moeten het pand blijven onderhouden tot aan het eind van het huurcontract. Om dat te vermijden kunnen de erfgenamen een herziening van het huurcontract voorstellen. Alle erfgenamen moeten ermee instemmen, tenzij anders overeengekomen.

Overlijden huurder: wat als er geen erfgenamen zijn?

Wanneer er geen erfgenamen zijn, stelt zich een probleem voor de verhuurder zeker als er nog huur betaald moet worden. Hij kan zich richten tot de rechtbank van eerste aanleg die een curator zal aanstellen om de zaak verder op te volgen. De verhuurder kan ook bij de vrederechter terecht om het bedrag zo snel mogelijk te recupereren. Het voornaamste is om het pand zo snel mogelijk weer verhuurd te krijgen om de mogelijke financiële schade te beperken.

Bescherming van beide partijen

Om problemen te voorkomen, kan je best – in het belang van beide partijen – een addendum aan het contract toevoegen over wat er moet gebeuren bij het overlijden van de huurder.

Bron: Notaris.be

18/03/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Wereldwaterdag 2013: “Make people give a shit about toilets”
Volgende artikel
Voorjaarsschoonmaak: onderhoud terras