Financieel en Juridisch

Wat hoort in een verkoopsovereenkomst van een woning?

Uit het leven gegrepen. Je wil een huis kopen en ziet het huis van jouw dromen. Je bereikt met de verkoper een compromis over de prijs. Dan kan je best zo snel mogelijk een compromis ondertekenen en de verkoop bezegelen. Maar wat moet je precies in een verkoopsovereenkomst woning zetten? En is zo’n verkoopsovereenkomst bindend?

Voorlopige verkoopsovereenkomst is bindend

Veel mensen denken dat zowel de koper als de verkoper een “voorlopige” verkoopsovereenkomst nog kunnen verbreken. Dat is echter niet zo: vanaf het moment dat een verkoper zich ertoe verbindt een goed over te dragen aan een koper die ermee akkoord gaat de daarvoor bepaalde prijs te betalen, is de verkoop gesloten en kan geen van beide partijen nog terug, ook niet indien er nog geen voorschot is betaald. De verkoopsovereenkomst is dus helemaal niet “voorlopig”. Integendeel, het schrift is bindend en de verkoop definitief! Daarom is de term “onderhandse verkoopovereenkomst” gepaster. Je kan enkel de compromis verbreken met een wederzijds akkoord, een eenzijdige terugtrekking heeft sancties tot gevolg.

Van verkoopsovereenkomst woning tot notariële akte

De verkoopsovereenkomst woning vormt het bewijs voor beide partijen dat het contract is gesloten en deze zal later als basis dienen voor de notariële akte. Ook de notaris is gebonden door de bepalingen van de onderhandse overeenkomst. Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en van de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Binnen deze termijn dienen de registratierechten te worden betaald. Mocht tijdens deze periode één van de partijen overlijden, dan gaan de rechten en plichten aangegaan bij de onderhandse verkoopscompromis automatisch over op de erfgenamen.

Wat in compromis zetten?

Het is dus heel belangrijk om de onderhandse verkoopovereenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk op te stellen, zodat er geen ruimte meer is voor discussie achteraf. Wat zet je in een compromis?

  • Bevoegdheid verkoper. De koper moet erop letten dat de verkoper eigenaar is en bevoegd is om te verkopen. Zijn er geen kinderen die moeten meetekenen? Zijn de kinderen minderjarig of meerderjarig?
  • Opschortende voorwaarden compromis. Zal de koper kunnen betalen? Moeten er geen opschortende voorwaarden in het contract voorzien worden? Je kan bijvoorbeeld laten opnemen in de compromis dat de verkoop enkel doorgaat indien de verkoper zijn lening rond krijgt of wanneer er geen stedenbouwkundige overtredingen vastgesteld worden. Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan wordt, wordt de koop geannuleerd. Je moet ook een datum vermelden waarop er duidelijkheid moet zijn.
  • Inhoud omschrijven. Wat zal er precies verkocht worden? Is er land bij de verkoop? Zitten keukentoestellen, gordijnen, lichtarmaturen,… mee in de verkoop?
  • Voorschot. Het is de gewoonte dat bij het afsluiten van een compromis een voorschot wordt betaald. Dit bedraagt meestal 10% van de totale verkoopsom. Ook dit element kan je best in de compromis opnemen.
  • Bodemonderzoek, keuringen gastanks en andere technische zaken.
  • Energieprestatiecertificaat
  • Timing. Wanneer zal de akte verlijden? Wanneer zal de verkoper het goed vrijgeven?

Op de website van de Notaris.be vonden we volgend interview, waarin een notaris uitlegt wat er precies in de verkoopscompromis van een woning moet staan:

Je mag de compromis zelf opstellen, maar dit gebeurt meestal door een makelaar. Je kan de compromis best laten nalezen of opmaken door een notaris, deze kosten zijn trouwens inbegrepen in de aktekosten. Een modeldocument voor een verkoopsovereenkomst van een woning vind je op Netto.be.

05/03/2012

Vragen en opmerkingen

GR
Geeraerts R

Wat doet een immo kantoor meer dan? Indien zonder immokantoor en welke stappen diend men te nemen zonder immo kantoor ?

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Batibouw 2012: nieuwe trends en soorten bakstenen!
Volgende artikel
Batibouw 2012: Dovre vintage kachels