Financieel en Juridisch

Wat doen bij overlijden?

Een overlijden moet officieel worden vastgesteld en impliceert altijd een aantal administratieve stappen die je op korte termijn moet doorlopen. Sommige stappen lijken evident, anderen kan je makkelijk over het hoofd zien. iWonen helpt jou bij het opzeggen van de contracten van een overledene…

De overlijdensakte

Het eerste wat je moet doen bij het overlijden van een naaste is aangifte doen. Dit moet je zo snel mogelijk doen bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

De begrafenisondernemer kan in jouw plaats deze formaliteit vervullen. Deze laatste zal jou dan een afschrift van de overlijdensakte overhandigen die nodig is om de volgende stappen te ondernemen.

Voor een aangifte van overlijden, moet je volgende documenten meenemen:

 • Het overlijdensattest van de dokter;
 • De identiteitskaart van de overledene;
 • De identiteitskaart van de aangever;
 • Het trouwboekje van de overledene;
 • Het rijbewijs van de overledene;
 • De laatste wilsbeschikking van de overledene (als deze bestaat):
 • Het proces-verbaal van de politie (bij een verdacht of gewelddadig overlijden);
 • De toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings (bij een verdacht of gewelddadig overlijden).

Wat doen bij overlijden: wie moet je verwittigen?

Nadat je de gemeente op de hoogte gebracht hebt en contact hebt opgenomen met de begrafenisondernemer, moet je de notaris verwittigen, het ziekenfonds, de bank, de belastingen, de pensioendienst, de sociale maatschappijen, enz. Om deze taak wat makkelijker te maken, kan je alle bankrekeningen van de overledene opzoeken via Febelfin.

 • Als de overledene in loondienst was, moet je zijn werkgever contacteren. Zijn contract zal beëindigd worden en de echtgeno(o)t(e) kan een voorschot ontvangen op het vakantiegeld en de premies.
 • Als de overledene werkzoekende was, moet je de hulpkas contacteren. Als de uitkering voor de lopende maand reeds gestort is, zullen de erfgenamen het verschil moeten terugbetalen.
 • Als de overledene zelfstandige was, moet je de BTW verwittigen, de sociale zekerheid en de rechtbank van koophandel.

Contracten opzeggen bij overlijden

Vervolgens moeten alle abonnementen en lidmaatschappen van de overledene worden opgezegd, zoals verzekeringscontracten, energiecontracten, telefoonabonnementen, sportabonnementen, abonnementen op het openbaar vervoer, enz. De opzegging van deze contracten moet met een aangetekende brief gebeuren.

Als de overledene een huurcontract had afgesloten, zal dit niet automatisch eindigen op de dag van overlijden (tenzij het huurcontract dit voorziet). Om het contract te beëindigen, moet je de voorwaarden van het contract respecteren!

Bron: Netto.be

 

 

23/10/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Trends spotten op Interieur 2012
Volgende artikel
Open deur bij sleutel-op-de-deur!