Financieel en Juridisch

Verzekering natuurrampen onder de loep

Een windhoos heeft vannacht voor een ware ravage gezorgd in Oost- en West-Vlaanderen. Huizen, tuinen, auto’s,… werden zwaar beschadigd. Welke stappen moet je ondernemen wanneer je woning wordt getroffen door een windhoos? En wat dekt de verzekering natuurrampen? Wij zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

Verzekering natuurrampen: schade opmeten

Volgens het KMI werden er vannacht rukwinden van meer dan 100 kilometer per uur genoteerd. En in Oosterzele is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Heel wat woningen zijn beschadigd en sommige zijn zelf onbewoonbaar. Nadat ze van de schok zijn bekomen, moeten de getroffenen zich bezighouden met de praktische kant van de zaak: de schade opmeten en laten herstellen. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op de verzekering natuurrampen.

Waarborg natuurrampen is wettelijk verplicht

De ‘waarborg natuurrampen’ is sinds 1 maart 2007 een wettelijk verplichte uitbreiding in alle woonverzekeringen. Daarvoor was het niet standaard voorzien en moest je het er als supplement bijnemen. In woonverzekeringen is dus verplicht een ‘verzekering natuurrampen’ opgenomen. De waarborg natuurrampen omvat vier belangrijke categorieën:

  • Overstromingen
  • Aardbevingen
  • Overlopen of opstuwen van openbare riolen
  • Aardverschuivingen

Verzekeringsmaatschappijen hebben hun tarieven voor woonpolissen logischerwijs verhoogd omdat er meer soorten schade wordt gedekt. De vrijstelling is beperkt tot maximaal 610 euro (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd) per schadegeval.

Tussenkomst Rampenfonds

Wanneer de schade aanzienlijk is, worden rampen erkend door het ‘Rampenfonds’. De rol van dat fonds is sinds de nieuwe regeling grotendeels overgenomen door de woonpolissen, maar het Rampenfonds blijft zijn rol spelen. Wegens de omvang van de verzekerde risico’s (de bedragen kunnen aanzienlijk oplopen), moeten de verzekeraars de schade tot een bepaald grensbedrag dekken en vergoeden. Het overige deel wordt via het Rampenfonds door de overheid betaald.

Advies inwinnen

De mensen die vannacht getroffen zijn door de windhoos, nemen dus het beste zo snel mogelijk contact op met hun verzekeringsmaatschappij om alles uit te klaren. Meer informatie over de wettelijke aspecten kan je verkrijgen bij het contact center van de FOD Economie (gratis nummer: 0800 120 33).

05/02/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Valentijn cadeau ideeën
Volgende artikel
Buitenschrijnwerk onderhouden: hoe doe je dat?