Financieel en Juridisch

Verhuur: het belang van de plaatsbeschrijving

Als je geen plaatsbeschrijving hebt opgemaakt bij het aangaan van een huurcontract, dan is het moeilijk om de schade vast te stellen die een huurder heeft aangericht. Een plaatsbeschrijving opmaken is dus een essentiële stap bij het verhuren van een pand.

De plaatsbeschrijving, een onmisbare stap

De plaatsbeschrijving is een document dat bij een huurcontract wordt gevoegd en waarin de eigenaar en de huurder verklaren in welke staat het verhuurde pand zich bevindt. Deze staat moet opgemaakt worden in de aanwezigheid van beide partijen en dit gebeurt meestal voor de huurder het pand betrekt. Soms gebeurt dit ook later, maar in geen geval na de eerste maand van het huurcontract.

De verhuurder en de huurder kunnen de plaatsbeschrijving zelf opmaken of de hulp inroepen van een expert (een vastgoedexpert of een architect). In dit laatste geval betaalt elke partij de helft van het ereloon van de expert. Huurder of verhuurder kunnen ook beroep doen op de expert die ze zelf verkiezen, in dat geval zal deze partij het volledige ereloon betalen.

Als een van beide partijen weigert om aanwezig te zijn bij de plaatsbeschrijving, kan de andere partij eisen dat de staat wordt opgemaakt en zich voor het einde van de eerste huurmaand tot een vrederechter richten. De vrederechter kan vervolgens de tussenkomst van een expert afdwingen.

De geldigheid van een plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is enkel geldig indien er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  • De staat moet worden opgemaakt in aanwezigheid van de huurder en de verhuurder, of hun vertegenwoordigers;
  • De staat moet een datum bevatten en ondertekend worden door beide partijen;
  • De staat moet voldoende gedetailleerd zijn. Een eenvoudige zin waarin staat dat beide partijen erkennen dat het pand in goede staat is, volstaat niet en is dus niet geldig.

Aanpassingen na de plaatsbeschrijving

Er kunnen aanpassingen gebeuren aan het gehuurde pand nadat de plaatsbeschrijving werd opgemaakt, mits een akkoord tussen de eigenaar en de huurder.

Einde huurcontract

Aan het einde van het huurcontract moet de huurder het pand terug afleveren in de staat waarin hij het heeft gekregen, overeenkomstig met de plaatsbeschrijving. Als er schade is aan het pand die niet vermeld staat in de plaatsbeschrijving en die niet te wijten is aan de veroudering van het pand, aan overmacht of de normale slijtage van de woning, zal de huurder deze moeten herstellen of een schadevergoeding moeten betalen aan de eigenaar.

Verzekering = bescherming

Omdat er altijd wel iets kan gebeuren dat schade berokkent aan jouw bezittingen of die van anderen, en omdat de huurder het pand moet teruggeven in de staat waarin hij het gekregen heeft, is het belangrijk om een goede woonverzekering te nemen!

24/07/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Originele gadgets: stopcontacten als kleine kluizen
Volgende artikel
De visie van de architect op sleutel-op-de-deur