Financieel en Juridisch

Verdeling erfenis: de vrijwillige generatiesprong

Bij een generatiesprong in het erfrecht verwerpen kinderen de nalatenschap van hun ouders ten voordele van hun eigen kinderen. Recent is er een wijziging gekomen in het erfrecht die zo’n vrijwillige generatiesprong mogelijk maakt.

Kleinkinderen zijn meer gebaat bij erfenis

We leven almaar langer en op het moment dat mensen van hun ouders erven, bezitten ze in de meeste gevallen al een woning en hebben ze het geld niet echt nodig. Hun kleinkinderen kunnen de centen daarentegen meestal goed gebruiken om bijvoorbeeld zelf een huis te kopen. Een generatie overslaan bij de verdeling van een erfenis is in dat geval ideaal.

Slechts een keer successierechten betalen

De verdeling van een erfenis brengt altijd successierechten met zich mee die aanzienlijk kunnen oplopen. Daardoor moet je een aanzienlijk deel van de erfenis afstaan aan Vadertje Staat. Als kinderen van hun ouders erven, betalen ze successierechten en als de kleinkinderen later van hun ouders erven, moeten er weer successierechten betaald worden. Om die dubbele ‘kosten’ te vermijden en dus slechts één keer successierechten te betalen, is een generatiesprong een goeie oplossing.

Verdeling erfenis: nieuwe wet

Bij de nieuwe wet over de erfenis verwerpen de ouders de erfenis en hun kinderen (de kleinkinderen van de erflater) worden de begunstigden. Voordien was dat niet mogelijk en deed je volledig afstand van de erfenis. Ze kwam dan automatisch toe aan de broers/zussen.
Een testament is niet verplicht, maar blijft zinvol als de grootouders zeker willen zijn dat hun kleinkinderen de erfenis effectief in handen krijgen. Uiteraard zijn goeie afspraken tussen de verschillende generaties absoluut noodzakelijk om tot een billijke afloop te komen.

07/02/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
De wettelijke regeling van co-housing of samenhuizen
Volgende artikel
Design woning: oude hoeve renoveren met stijl