Financieel en Juridisch

Servitudeweg: moet de eigenaar doorgang verlenen?

De servitudeweg is een ‘apart geval’ binnen het eigendomsrecht en heeft al tot heel wat discussies en geschillen geleid. In feite is het een doorgangsweg tussen twee eigendommen. Maar wat is precies de wettelijke bepaling en waaraan moet de eigenaar voldoen?

Servitudeweg: ‘recht van uitweg’

Een servitudeweg is een ‘recht van uitweg’ en het is wettelijk verplicht om de doorgang niet te verminderen of te belemmeren, tenzij anders bepaald via notariële akte of vredegerecht. Als de situatie niet duidelijk is, kan je altijd informatie verkrijgen in de verkavelingsvoorschriften van de gemeente.

Doorgang geven is verplicht

Als eigenaar ben je verplicht om de servitudeweg of doorgangsweg open te laten en zo de doorgang te verlenen aan de eigenaar(s) van aanpalende eigendommen. Officieel is hier het ‘doorgangsrecht’ van kracht dat stelt dat de doorgang niet verminderd, verhinderd of ongemakkelijk gemaakt mag worden. Wanneer de doorgangsweg openbaar domein is, is er uiteraard geen probleem of reden tot discussie.

Wanneer vervalt doorgangsrecht?

Het doorgangsrecht vervalt wanneer de eigenaar van de servitudeweg de doorgang voor derden heeft laten beperken. Hij kan dat doen op twee manieren. Ten eerste via een notariële akte die alleen door de eigenaar kan worden opgevraagd bij de notaris die de oorspronkelijke akte verleende. En ten tweede door een overeenkomst die door de vrederechter is gesloten en op voorwaarde dat alle betrokken partijen (eigenaar en omliggende buren) akkoord gaan.

Servitudeweg: onderhoud

Volgens de wet heeft de gebruiker van de servitudeweg het recht om alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en het behoud. Die moeten ook door hem betaald worden (tenzij anders overeengekomen met de eigenaar). Wanneer de eigenaar de doorgangsweg ook gebruikt, is het logisch dat hij ook een bijdrage levert voor het onderhoud. En wanneer er nog andere gebruikers zijn, geldt hetzelfde.

 

19/02/2013

Vragen en opmerkingen

V
viaene

mijn zij gevel tont scheuren en barsten door verzakking van de servitude weg die er loopt deze weg is toegansweg voor verhuurde garages en is niet mijn eigendom kan ik de eigenaar van deze gronden aanspraakelijk stellen voor de schade

G
Geerts

beste
wij hebben een servitudenweg tussen twee woningen maar het is onze eigendom wegens een huisbrand willen wij de helft van die servitudenweg dicht maken voor de isolatie en dat die weg niet meer word gebruik allen door vandalen streken en mensen die er vuil in storten er zijn 5 van de 6 buren die er mee akkoord me zijn juist 1 buurman niet en hij kan er zelf geen gebreuk van maken om dat hij slecht te been is en het meeste in een rolstoel zit en het stuk wil dicht doen met tappen zo dat wij onze living kunnen vergroten na het opbouwen van de woningbrand en het zou ook beter zijn voor de buurman zijn kwa isolatie en warmte .
Nu is de vraag wat kunnen wij er mee doen en kan één persoon ons tegen houden ?
met vriendelijke groetje Geerts Petra

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Trends ramen en deuren – Batibouw 2013
Volgende artikel
Creëer een intieme sfeer met design verlichting