Financieel en Juridisch

Nieuwe regeling energiepremies voor verwarming en warm water

De aangepaste energiepremies vanaf 2012, er is al heel wat inkt over gevloeid. Wij zetten even de veranderingen betreffende energiepremies voor verwarming en warm water op een rijtje, zodat u perfect weet waar u aan toe bent.

Energiepremies voor condensatieketel op aardgas

In 2011 kon iedereen een premie van 125 euro aanvragen voor de installatie van een condensatieketel op aardgas. Vanaf 2012 geeft jouw netbeheerder een premie van 800 euro voor de plaatsing van een individuele condensatieketel op aardgas of stookolie, en dit ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie in een bestaande woning. Enkel beschermde klanten komen in aanmerking voor deze energiepremie, dit zijn klanten die kunnen genieten van de sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit.

Energiepremies voor warmtepompen

Bij elektrische warmtepompen wordt de premie als volgt berekend:  270 euro x ((0,87 x COP) – 2,5) x het nominaal elektrisch compressorvermogen bij verwarmen uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot 1700 euro.

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de toekenning van energiepremies voor warmtepompen:

  • Zowel de hoogte van de premie als het maximum van de premie worden verdubbeld indien de warmtepomp de bestaande elektrische weerstandsverwarming volledig vervangt én het gebouw reeds voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet was aangesloten met toepassing van het uitsluitend nachttarief.
  • De installatie van de warmtepomp moet door een aannemer gebeuren. De aanvraag is enkel geldig als ze vergezeld is van een attest van de aannemer met de vermelding van een aantal gegevens.
  • De COP’s voldoen minstens aan de criteria vermeld in de bijlage van de Beschikking van de Europese Commisie van 9 november 2007, tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de Europese milieukeur aan elektrische, gas- of gasabsorptie warmtepompen (Publicatieblad van de Europese Unie van 20/11/2007).

Energiepremies voor zonneboilers

Voor zonneboilers kan je een premie aanvragen bij je netbeheerder van 200 euro per vierkante meter met een maximum van 1500 euro voor bestaande woningen die reeds van voor 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. De netbeheerder geeft ook een premie van 300 euro voor nieuwbouw als je je bouwaanvraag hebt ingediend voor 31/12/2011. Daarnaast geven sommige Vlaamse gemeenten ook nog een extra energiepremie.

Bijkomende voorwaarden van de netbeheerder:

  • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle aankoopfacturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler met vermelding van het merk, het type van de zonneboiler, het aantal m² collectoroppervlakte, het aantal liter opslagvat en de prijs van de zonneboiler. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die geheel of gedeeltelijk voor zwembadverwarming worden gebruikt.
  • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
  • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm water, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  • De zonnecollector is getest door een geaccrediteerd instituut volgens EN-12975, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar KeyMark. Het systeem is gemarkeerd conform EN 12976-1.
  • Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1. Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd. De producten genieten van een waarborg : minstens 10 jaar op de werking van de zonnecollector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.
  • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.

Een overzichtstabel van de besproken energiepremies:

Wil u werkelijk alles weten over de energiepremies 2012? Lees ons interview na met premie expert Luc Dedeyne. Verder raden wij je aan om het document Premies voor Energiebesparing in Vlaanderen 2012 door te nemen.

09/02/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Een lekkende kraan repareren, hoe doe je dat?
Volgende artikel
Zet je scherp voor de Japanse koksmessen!