Financieel en Juridisch

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet: dit verandert er

te huur kaartje

Huur of verhuur jij een (studenten)woning? Dan zal jij ongetwijfeld in aanraking komen met het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet dat vanaf 1 januari 2019 in werking trad. Dankzij deze nieuwe regelgeving worden geschillen tussen huurder en verhuurder sneller opgelost, of zelfs vermeden. Wat betekenen deze veranderingen voor jou?

Opgelet: het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet is niet van toepassing op handelsovereenkomsten, pandcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

Studentenhuisvesting volgens Vlaams Woninghuurdecreet

Persoon ondertekent contract dat andere persoon aangeeft.
Zorg er zeker voor dat je alles goed op papier zet om onaangename verrassingen achteraf te vermijden!

Goed nieuws voor studenten: zij zijn dankzij het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet beter beschermd. Zo zullen zij op het einde van de huurovereenkomst niet meer onverwacht een gepeperde rekening in de bus krijgen: de kosten en lasten zijn al in de huurprijs inbegrepen. Het enige wat nog afzonderlijk aangerekend kan worden, zijn water, energie en telecommunicatie (hoofdzakelijk internet).

Daarnaast is het ook verboden om de waarborg, die twee maanden huur bedraagt, cash te overhandigen. Zo heb je als student bij betwistingen altijd een bewijs in je rekeningafschriften dat je de waarborg gestort hebt!

Ook het overdragen van de huurovereenkomst of het onderverhuren van het studentenpand wordt versoepeld. In beide gevallen steeds schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder, tenzij je op stage of uitwisseling vertrekt. Indien je de overeenkomst toch vroegtijdig wilt beëindigen, is de verhuurder in de volgende drie gevallen verplicht om de stopzetting te aanvaarden:

 • Als je de overeenkomst opzegt nog voor die in werking treedt. Doe je dat minder dan drie maanden voor startdatum? Dan betaal je een opzeggingsvergoeding van twee maanden.
 • Als je je studies opzegt. Er geldt dan een opzeggingstermijn van twee maanden.
 • Als een van je ouders of voogden overlijdt. Ook hier geldt een opzeggingstermijn van twee maanden.

Woninghuurcontracten vanaf 01/01/2019

Twijfel je nog tussen huren of kopen? Beide opties hebben voor- en nadelen! Wij hebben ze voor jou op een rijtje gezet. 

Naast studentenhuisvesting, heeft het nieuwe decreet ook een impact op woninghuurcontracten:

 • Huurwaarborg. Voorheen werd er bij aanvang van een huurcontract een waarborg van twee maanden gevraagd. Dat wordt nu opgetrokken naar 3 maanden huur. Is het voor jou moeilijk om dat voorschot in één keer neer te tellen? Geen zorgen: een renteloze huurwaarborglening zorgt ervoor dat dit financieel haalbaar wordt.
 • Stopzetting. De huurder mag een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder) vroegtijdig opzeggen. Hij moet zich daarbij wel houden aan enkele voorwaarden:
  • De huurder respecteert de opzeggingstermijn van 3 maanden.
  • De huurder betaalt een opzeggingsvergoeding. Die bedraagt anderhalve maand huur als de huur in het eerste jaar wordt stopgezet, één maand huur bij stopzetting in het tweede jaar en nog een halve maand huur in het derde jaar.

Belangrijk: voor een verhuurder is het wél verboden om een huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig stop te zetten.

 • Kosten en lasten. Het was voordien niet altijd duidelijk wie waarvoor diende te betalen. Daarom wordt er nu op voorhand een lijst opgesteld met alle kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is. Zo ontstaan er achteraf geen discussies. De huurder kan daarbij aansprakelijk gesteld worden voor brand- en waterschade, tenzij die natuurlijk kan bewijzen dat de schade niet zijn schuld is.
 • Herziening huurprijs. De verhuurder kan de huurprijs door een rechter laten herzien als hij energiebesparende investeringen heeft gedaan aan de huurwoning. Ligt de geschatte huurwaarde na de investeringen minstens 10% hoger dan de geldende huurprijs? Dan heeft de verhuurder het recht om de prijs aan te passen.
 • Samenwonen. Ben je gehuwd of woon je wettelijk samen? Dan ben je beiden officieel huurder, ook al heeft maar een van beide de overeenkomst bij aanvang ondertekend. Moest je uit elkaar gaan, beslis je onderling wie van beiden uit het pand trekt en wie erin blijft wonen. Dat is anders wanneer je feitelijk samenwoont. Allereerst, moet je daarvoor toestemming vragen aan de verhuurder. Verschijnt je naam niet op het huurcontract, ben je ook niet automatisch medehuurder: er moet dan een nieuw contract opgesteld worden. Wil een van de huurders vertrekken, zegt hij de huurovereenkomst in zijn naam op.
14/01/2019

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
5 tips voor een fijne en inspirerende werkplek
Volgende artikel
Je koffiezetapparaat schoonmaken: zo wordt het doodsimpel!