Financieel en Juridisch

Naakte eigendom en vruchtgebruik

Vruchtgebruik bestaat al sinds het Romeins recht, maar toch roept de kunstmatige opsplitsing van het kapitaal voor de naakte eigenaar en de opbrengsten voor de vruchtgebruiker nog altijd vragen en conflicten op. Wat zijn vruchtgebruik en naakte eigendom precies? Hoe werkt het? Wat als de blote eigenaar zijn eigendom opeist?

Wat zijn vruchtgebruik en naakte eigendom precies?

Vruchtgebruik is het recht om het genot te hebben van een eigendom van iemand anders. De vruchtgebruiker mag de opbrengsten, of vruchten, opstrijken. Denk daarbij aan interesten, dividenden, huuropbrengsten enz. Hij mag de goederen waarop het vruchtgebruik slaat ook zelf beheren, maar hij heeft ook de verplichting om de zaak in stand te houden. Zowel op roerende als onroerende goederen kan vruchtgebruik rusten.

De naakte of blote eigenaar is de eigenaar van de zaak, zonder dat hij genot en gebruik van deze goederen heeft. Hij kan deze naakte eigendom wel verkopen, wegschenken of in hypotheek geven, maar de koper moet het vruchtgebruik verder dulden tot dit afloopt. Een volle eigendom kan enkel verkocht of geschonken worden mits de toestemming van de vruchtgebruiker.

Vruchtgebruik is altijd een tijdelijk recht. Soms kan er een vastgelegde termijn zijn, anders is het vruchtgebruik levenslang en eindigt het bij het overlijden van de vruchtgebruiker. Wanneer het vruchtgebruik uitdooft, wordt de naakte eigenaar de volle eigenaar.

Opheffing van vruchtgebruik

In sommige gevallen zorgt vruchtgebruik voor problemen of conflicten. Bijvoorbeeld wanneer bij het overlijden van een van de twee echtgenoten de andere echtgenoot het vruchtgebruik erft en de kinderen de blote eigendom krijgen. In sommige gevallen willen de kinderen hun naakte eigendom te gelde maken en over de inkomsten beschikken. Daarom zijn er in de wet een aantal beschermingsmechanismen opgenomen om de positie van beide partijen veilig te stellen.

Daarnaast zorgt de opsplitsing soms al eens voor frustraties omdat ze niet meteen ten goede komt van een efficiënt vermogensbeheer. Daarom bestaat er de juridische procedure van de ‘omzetting van vruchtgebruik’. Concreet betekent dit dat het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot wordt omgewisseld in volle eigendom van de erfgoederen, in een som geld of in een gewaarborgde en geïndexeerde lijfrente.

Wens je meer inlichtingen rond vruchtgebruik en naakte eigendom? Dan kan je contact opnemen met jouw financieel adviseur.

28/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Sla jouw slag op de stockverkoop van Lambrechts!
Volgende artikel
Leverancier in de kijker: Groep Weldimo