Financieel en Juridisch

Mijn woonkrediet fiscaal optimaliseren

Als je de aankoop, het bouwen of verbouwen van jouw enige eigen woning financiert met een hypothecair krediet, dan kan je genieten van een mooie belastingbesparing. Deze besparing betreft zowel de intresten die je op het krediet betaalt, de aflossingen van het geleende kapitaal als de premies voor de schuldsaldoverzekering.

De woonbonus

In België geldt het principe van de progressieve loonbelasting: hoe hoger uw loonschijf, hoe hoger het marginaal tarief. Anders gezegd: hoe meer u verdient, hoe hoger uw belastingtarief. U kan uw inkomsten echter fiscaal optimaliseren door uw hypothecaire lening en/of uw schuldsaldoverzekering af te trekken van uw belastingen, dit noemt men de woonbonus. U kan uw kapitaalaflossingen van uw lening en uw premie van uw schuldsaldoverzekering – dit is een levensverzekering die de terugbetaling van uw hypotheek waarborgt – dus fiscaal aftrekken waardoor de nettokost van uw lening afneemt. Hier zijn echter bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden woonbonus

Heeft u een hypothecaire lening lopen en dit op een termijn van minstens tien jaar bij erkende bank, dan komt uw lening in aanmerking voor de woonbonus. Belangrijk is dat er een maximum bedrag afgetrokken mag worden van de belastingen, dit bedrag is bij wet bepaald. Voor het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) is er een basisbedrag vastgelegd van 2200 euro.

Intresten van jouw hypothecair krediet fiscaal optimaliseren

Je kan de betaalde intresten op jouw lening aftrekken van de onroerende inkomsten. Maar als je jouw woning zelf bewoont, levert jouw woning in de praktijk geen belastbaar onroerend inkomen op.

Als je echter een nieuwe woning koopt, bouwt of renoveert, kan je genieten van een bijkomende intrestaftrek. Een deel van de intresten die jouw onroerende inkomsten overschrijden kan je toch nog aftrekken van het globale netto belastbare inkomen. Ook hier moet aan dezelfde voorwaarden voldaan zijn dan hierboven beschreven en de verbouwde woning moet bovendien minstends 15 jaar oud zijn. Ook hier varieert deze bijkomende belastingaftrek van het aantal kinderen ten laste en deze aftrek is beperkt tot de intresten met betrekking tot de eerste schijf van de lening. De bedragen die je kan aftrekken variëren naargelang het gaat om het bouwen of aankopen van een nieuwbouw of om de renovatie van een woning.

Het totale bedrag van de betaalde intresten wordt eerst afgetrokken van de totale onroerende inkomsten. Vervolgens wordt het saldo, na toepassing van de limieten van de lening, afgetrokken van het globale belastbare inkomen, volgens een bepaald percentage.

26/09/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
3D: een nieuwe dimensie in tv-kijken
Volgende artikel
Bouwen met sleutel-op-de-deur, een getuigenis