Financieel en Juridisch

Huurwaarborg: bescherming voor de verhuurder

Je hebt een hypotheeklening genomen om te investeren in onroerend goed en dit te verhuren als opbrengsteigendom om van een extra maandelijks inkomen te genieten. Maar hoe kan je jezelf als verhuurder beschermen wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt? De huurwaarborg biedt een goede oplossing.

Wat is de huurwaarborg?

De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De wet op de huurcontracten voorziet deze mogelijkheid, maar dit is geen wettelijke verplichting. Een huurwaarborg is dus niet opgelegd door de wet en alleen verplicht als het huurcontract dit expliciet vermeldt.

Drie vormen van huurwaarborg

De huurder kan kiezen tussen drie soorten huurwaarborgen:

1. Een waarborg op een geblokkeerde rekening

De waarborg wordt gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder. Deze waarborg mag niet meer bedragen dan twee maanden huur. Als de verhuurder dit bedrag niet op de rekening plaatst, zal hij aan de huurder de wettelijke interest op de waarborgsom moeten betalen.

2. Een bankwaarborg

De huurder kan ook kiezen voor een bankwaarborg. In dit geval mag de waarborg niet meer dan drie maanden huur bedragen. Het voordeel van deze vorm van huurwaarborg voor de huurder is dat zijn financiële instelling het totale bedrag van de waarborg garandeert bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Bovendien kan de huurder het bedrag in maandelijkse afbetalingen terugbetalen tijdens de looptijd van het huurcontract, en dit over een periode van maximum drie jaar.

3. Een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling

Kiest de huurder voor deze derde oplossing, dan moet het OCMW een aanvraag indienen bij de financiële instelling. De huurwaarborg mag maximum drie maanden huur bedragen.

Terugbetaling

Als de huurder zijn verplichtingen is nagekomen, krijgt de huurder de huurwaarborg en de interesten terug na afloop van het huurcontract. De financiële instelling zal de huurwaarborg enkel vrijgeven als de huurder hem een schriftelijk en ondertekend akkoord tussen hemzelf en de verhuurder kan voorleggen.

29/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Leverancier in de kijker: Groep Weldimo
Volgende artikel
Vervroegde terugbetaling van jouw hypotheeklening?