Financieel en Juridisch

Huis verbouwen? Alles over de stedenbouwkundige vergunning

Het woord zegt het zelf: stedenbouw legt zich toe op ruimtelijke ordening of de inrichting van de openbare ruimte. Er bestaat heel wat reglementering rond stedenbouw. Heb je plannen om te bouwen, te verbouwen of iets af te breken? Dan heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig!

Welke werken vereisen een stedenbouwkundige vergunning?

  • Het bouwen, verbouwen of afbreken van gebouwen of constructies (zoals bijvoorbeeld een raam maken in een dragende buitenmuur).
  • Onderhoudswerken en instandhoudingswerken met betrekking op de stabiliteit van de constructie (Vervangingen van ramen, dakpannen of pleisterwerken komen niet in aanmerking. Het vervangen van dakgebintes, het herbouwen van buitenmuren en het aanbrengen van buitenpleisterwerk op niet bepleisterde gebouwen vereisen echter wel een bouwvergunning).
  • Ontbossen of hoogstammige bomen vellen
  • Hoofdgebruik van een gebouw wijzigen
  • Publiciteitsinrichtingen plaatsen
  • Een woning opsplitsen in meerdere wooneenheden
  • Recreatieve terreinen aanleggen
  • Een grond gebruiken voor het opslaan van afgedankt materiaal of het stallen van voertuigen

Stedenbouwkundig attest

Om te weten of jouw project kans maakt op een bouwvergunning, maak je best een afspraak met een consulent van de dienst stedenbouwkundige vergunningen van jouw gemeente. Een voorbespreking bevordert de afhandeling van jouw dossier. Als je zekerheid wil over de bouwmogelijkheid van een bepaald project voor je de eigenlijke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indient, dan vraag je best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Vervolgens stel je jouw aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning samen. Voor een uitgebreid dossier kan je best beroep doen op een architect.

Aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning

Het aanvraagdossier stuur je aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen. De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar zal jouw dossier grondig nakijken. Als het volledig is, zal de ambtenaar adviezen inwinnen en in sommige gevallen ook een openbaar onderzoek instellen, zodat de bevolking eventuele bezwaren tegen de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning kan uiten. Tenslotte zal het college beslissen om een vergunning toe te kennen. Je moet hiervoor rekenen op een termijn van ongeveer 75 kalenderdagen (of 105 bij een dossier met openbaar onderzoek).

In België is stedenbouw onderhevig aan talrijke reglementeringen. Ben je van plan om te bouwen, renoveren of om een bijbouw te plaatsen? Vraag dan een bouwvergunning aan die jou het recht geeft om deze werken uit te voeren.

30/04/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Design tuinmeubelen, voor een tuin vol gezelligheid!
Volgende artikel
Buiten de was ophangen? Een wasdraad plaatsen doe je zo!