Financieel en Juridisch

Het huurcontract opzeggen: enkele tips

Een wijziging in de gezinstoestand, de aankoop van een huis, van werkplek veranderen: er zijn redenen genoeg om een huurcontract op te zeggen. Alleen: huurcontracten lopen vaak over meerdere jaren. Moet je dan als huurder jouw termijn uitdoen of kan je de overeenkomst ook voortijdig stopzetten? En hoe zit het wanneer de verhuurder de huur vroegtijdig wil beëindigen? Een huurcontract opzeggen, dit zijn de spelregels!

Manieren om een huurcontract op te zeggen

Je kan op verschillende manieren een huurcontract opzeggen:

  • Door opzeg van huurder of verhuurder (afhankelijk van de duur van het contract zijn er specifieke regels)
  • Door verbreking met wederzijdse toestemming
  • Door ontbinding door de vrederechter als één van de partijen vindt dat de tegenpartij haar verplichtingen niet nakomt.

Huurder beëindigt de huurovereenkomst

Als huurder kan je ten alle tijden jouw huurovereenkomst opzeggen. Dat neemt echter niet weg dat je jou aan enkele spelregels moet houden.

  • Je moet een opzegtermijn van drie maanden respecteren.
  • Loopt jouw huurcontract minder dan drie jaar, dan kan hier een schadevergoeding bovenop komen van drie maanden bij beëindiging tijdens het eerste jaar, twee maanden tijdens het tweede jaar en een maand tijdens het derde jaar. Na drie jaar valt deze schadevergoeding weg.
  • Als einddatum van de huur geldt niet de datum van opzegging, maar de datum dat het contract afloopt. Als jouw huurcontract inging op 1 april 2010 en je jouw contract opzegt op 8 maart 2012, dan loopt het contract af op 30 juni 2012 (drie maanden opzeg). In dit geval is het derde huurjaar ingegaan en ben je dus geen schadevergoeding van twee, maar slechts van een maand verschuldigd.

De verhuurder kan de opzegtermijn niet verlengen of verkorten en ook de schadevergoeding bij verbreking kan hij niet aanpassen. Ook de verhuurder moet dus zijn plichten nakomen.

Verhuurder beëindigt de huurovereenkomst

De verhuurder kan het contract ten allen tijden opzeggen om zelf in het pand te gaan wonen of omdat een van zijn bloedverwanten de woning wil betrekken. Ook om werken te laten uitvoeren aan het pand kan hij het contract beëindigen en dit na het verstrijken van elke driejarige huurperiode. Aan het einde van de eerste of tweede driejarige periode mag de verhuurder het contract zonder reden beëindigen, op voorwaarde dat hij een vergoeding betaalt. Hij zal in de drie gevallen een wettelijke opzegtermijn van zes maanden moeten respecteren.

Opgepast: uitzonderingen!

In tegenstelling tot wat velen denken, kan je in volgende gevallen jouw huurovereenkomst niet opzeggen.

  • Overlijden van huurder of verhuurder
  • Verkoop of schenking van het gehuurde pand
  • Een uitdrukkelijk ontbindende clausule in het huurcontract
11/06/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Huren of kopen?
Volgende artikel
Welkom in deze Zwitserse luxe chalet!