Financieel en Juridisch

Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Iedereen die in Vlaanderen een hypothecaire lening aangaat om een woning te financieren, kan ook een gratis verzekering gewaarborgd wonen aanvragen. Wat houdt dit precies in?

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?

Wie in Vlaanderen een hypothecaire lening aangaat om een woning te kopen, te bouwen of te renoveren, kan sinds 2009 ook een gratis verzekering gewaarborgd wonen nemen. De Vlaamse overheid betaalt deze verzekeringspremie die loopt over een periode van tien jaar. De premie beschermt de verzekerde tegen inkomensverlies door werkloosheid of arbeidsongeschikt. Word je tijdens deze periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt, dan kan je een tegemoetkoming in de aflossing van jouw lening krijgen.

Om aanspraak te maken op de lening moet je binnen het eerste jaar na de eerste kapitaalopname van jouw lening een aanvraagformulier indienen. Je moet ook een jaar ononderbroken gewerkt hebben en de verkoopwaarde van jouw woning mag hoogstens 320.000 euro bedragen. Bij nieuwbouw mag ook het e-peil van de woning niet hoger liggen dan 70. De eigenlijke premie in geval van inkomstenverlies zal nooit hoger zijn dan 600 euro per maand en wordt rechtstreeks uitbetaald aan jouw kredietinstelling. Een volledige lijst van de voorwaarden lees je op de website Bouwen en Wonen van de Vlaamse overheid.

Dalende populariteit

Je ziet het, de voordelen van de verzekering gewaarborgd wonen zijn legio. Toch neemt de populariteit van de verzekering af. Terwijl er in 2010 nog 9.180 aanvragen werden goedgekeurd, waren dat er maar 5.337 in 2011 en dit jaar zijn er nog geen 2.500 aanvragen goedgekeurd. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) wijt dit aan het feit dat de maatregel niet bekend genoeg is. Daarom komt er in 2012 nog een informatiecampagne.

21/08/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Sleutel-op-de-deur van A tot Z: ventilatiesystemen
Volgende artikel
Reuzengrote rode bal maakt reis rond de wereld