Financieel en Juridisch

Een huurder zoeken: selectie of discriminatie?

Heb je beslist om een pand te kopen voor verhuur? Je bent enthousiast over het project, maar vreest dat je een huurder zal krijgen die zijn verplichtingen niet nakomt en voor problemen zorgt? Je bent voorzichtig, dat is normaal. Maar hoever kan je gaan in het vooropstellen van selectiecriteria? iWonen zocht het uit…

Een huurder kiezen : neen tegen discriminatie!

Elke vorm van discriminatie is bij wet verboden. Bij de keuze van een nieuwe huurder is het eveneens verboden om bepaalde kandidaat-huurders te weigeren op basis van onredelijke criteria die je niet objectief kan staven.

Zo mag je geen huurders weigeren op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, inkomen, religieuze overtuiging, gezondheidstoestand, handicap, fysiek voorkomen, sociale achtergrond, nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, taal, geslacht, enz.

Het is verboden om zelf te discrimineren of om iemand hiertoe aan te zetten. Anders gezegd: in België kan je vervolgd worden wanneer je een immokantoor vraagt om bepaalde groepen of personen uit te sluiten in je zoektocht naar een huurder.

Een zekere speelruimte

Wanneer je een huurder kiest, heb je natuurlijk nog wel wat marge.

Het is verboden om een huurder te kiezen op basis van inkomen, maar je kan wel bepaalde financiële criteria vooropstellen. Als een kandidaat de eerste maand huur of de huurwaarborg bijvoorbeeld niet kan betalen, dan mag je hem weigeren. Het is belangrijk om een huurder te vinden die de huur maandelijks kan betalen.

Je kan ook jouw keuze maken in functie van het type pand dat je verhuurt. Als het gebouw voornamelijk bewoond wordt door oudere huurders, kan je studenten weigeren.

Huurder kiezen : voorzichtigheid geboden

Vanaf het moment dat de huurder geïnstalleerd is, is de eigenaar niet meer heer en meester. Je moet dus voorzichtig zijn!

Tip : als eigenaar doe je er goed aan om referenties van vorige eigenaars op te vragen. Eis geschreven bewijzen zoals loonbriefjes of belastingaangiften. Vraag ook naar details, zoals alimentatiegeld. De kandidaat-huurder is niet verplicht om op al die vragen te antwoorden, maar het feit dat iemand weigert hierop antwoord te geven, is misschien al een teken aan de wand…

Tip: Ook als huurder neem je best je voorzorgen, bijvoorbeeld met een goede woningverzekering. Ook voor jongeren bestaan er aangepaste verzekeringsformules.

Bron: Netto.be

 

24/12/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Een woning schatten: hoe werkt het?
Volgende artikel
Zuinig met gas: 5 tips voor energie besparen