Financieel en Juridisch

Een huis kopen via de groepsverzekering

Een woning kopen of renoveren met het aanvullend pensioenkapitaal voor jouw groepsverzekering, het is mogelijk! En dat nog vóór het kapitaal wordt uitgekeerd. iWonen focust op de groepsverzekering en investeren in vastgoed.

Groepsverzekering vroegtijdig opnemen?

Groepsverzekering is een verzekeringssysteem voor alle leden van eenzelfde gemeenschap, dat als bijkomend pensioen dient. In principe is het niet mogelijk om voor jouw 60ste verjaardag het kapitaal van de groepsverzekering op te nemen. Er bestaat echter één grote uitzondering op die regel: een vastgoedbelegging. Dit is echter ook de enige uitzondering op de wet.

Investeren in vastgoed met een groepsverzekering

Het is wettelijk toegestaan om een deel van het kapitaal dat je hebt opgebouwd met de groepsverzekering op te nemen om te beleggen in vastgoed, ook voor jouw pensioen. Deze oplossing kan in sommige gevallen een interessant alternatief zijn voor een klassieke hypothecaire lening met vaste afbetalingen.

Voor wie?

Onroerend goed kan via de tweede pensioenpijler gefinancierd worden:

  • Via groepsverzekering voor werknemers;
  • Via een pensioenfonds, een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of een individuele pensioentoezegging voor een bedrijfsleider.

Voor je gaat investeren in vastgoed, kan je best even nakijken of het reglement van de groepsverzekering toestaat om op voorhand een voorschot op te nemen voor een vastgoedproject. Ga ook even na of dat contract een overlijdensdekking voorziet die minstens gelijk is aan de voorgeschoten geldsom. Het voorschot wordt toegestaan om een pand te bouwen of aan te kopen, of om een pand dat reeds in jouw bezit is te verbouwen of te renoveren.

De reserve die je opbouwt met een groepsverzekering zal je definitief verwerven, wat er ook gebeurt (ontslag, van werk veranderen, faillissement). Ook al neem je een voorschot op om vastgoed te financieren, je blijft een bijkomend pensioen opbouwen. De terugbetaling van het voorgeschoten kapitaal gebeurt in één keer wanneer je met pensioen gaat. Wanneer de verzekeraar jou het pensioenkapitaal uitbetaalt, zal hij het bedrag van het voorschot daarvan aftrekken.

 

 

03/09/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Ingenieus opbergmeubel
Volgende artikel
Stad Luik: aantrekkingskracht van de Vurige Stede