Financieel en Juridisch

DVV enquête II: jongeren en een eigen huis

Het is crisis, maar toch willen jongeren een eigen huis en vaak liefst nog zo snel mogelijk. Om beter in te kunnen inspelen op jonge nestverlaters, voerde DVV verzekeringen een onderzoek naar hun leefwereld, dromen en noden. De verzekeringsmaatschappij ondervraagde 3150 Belgische jongeren tussen de 15 en de 35 jaar, waarvan 53% Vlamingen en 47% Franstaligen. Vrouwen waren iets beter vertegenwoordigd (66%). In deel I van dit artikel gingen we dieper in op jongeren en hun levensvisie. Wat leren we nog bij over de nestverlaters?

Nestverlaters & een eigen huis

De DVV enquête toont aan dat heel veel jongeren ervan dromen om op eigen benen te staan. Crisis of niet, Belgische jongeren verlaten dan ook snel het ouderlijk huis, de meesten reeds op een leeftijd van 21,5 jaar, terwijl ze 23,5 jaar als ideale leeftijd aanduiden. De belangrijkste drijfveer om het ouderlijk huis te verlaten is de drang naar zelfstandigheid (80%) en vrijheid (62%). Daarnaast zijn ook een eigen inkomen (46%) en samenwonen (45%) belangrijke factoren.

De hoofdreden die jongeren aanhalen om bij mama en papa te blijven wonen is een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven (82%). Ook administratie (46%) of sparen (41%) zijn hiervoor belangrijke argumenten. Maar, 80% van de jongeren die nog bij ouders wonen zegt dat ze zich klaarmaken om het ouderlijk huis te verlaten. Dit betekent dat ze actief naar een eigen woning zoeken (67%) en/of sparen (54%). Kortom, jongeren willen een eigen huis.

Willen jongeren huren of kopen? Je kan het typisch Belgisch noemen of niet: 97% van de ondervragen wil vroeg of laat een woning kopen of een huis bouwen. 67% vindt het verstandiger om eerst te huren om pas later over te gaan tot een eigen woning kopen of eigen woning bouwen, terwijl 31% meteen wil kopen/bouwen. De twee belangrijkste voorwaarden die jongeren aanhalen om te kopen/bouwen zijn voldoende spaargeld en een vaste job.

51% van de nestverlaters vindt een eigen woning ook een voorwaarde om een gezin te stichten. Een vast inkomen (84%) en een stabiele relaties (90%) zijn hiervoor andere bepalende argumenten.

Nestverlaters & verzekeringen

Ook de visie van jongeren op verzekeringen was een belangrijk item in de DVV enquête. De meerderheid zegt goed verzekerd te zijn, maar amper 13% van de ondervraagde jongeren meent ook goed op de hoogte te zijn van bestaande verzekeringen.

Speciaal voor nestverlaters ontwikkelde DVV het Nestverlaters pack, dat een woonkrediet met woonverzekeringen combineert. Voor meer informatie kan je terecht bij jouw DVV consulent.

20/03/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Dakbedekking kiezen: dakpannen of leipannen?
Volgende artikel
Wereldwaterdag voor minder waterverbruik!