Financieel en Juridisch

De toegang tot het beroep aannemer toegelicht

Je hebt bouwplannen? Je hebt de voor- en nadelen van de verschillende bouwformules al tegen elkaar afgewogen en besloten om een aannemer in te huren? Ben je er wel zeker van dat deze aannemer het recht heeft om dit beroep uit te oefenen?

Een aannemer vinden

Wanneer je een aannemer kiest die je de bouw van jouw woning toevertrouwt, moet je niet enkel naar de bouwofferte kijken. Naast de offerte (die natuurlijk van kapitaal belang is), moet je nagaan of de aannemer wel toegang tot het beroep heeft. Anders gezegd: heeft hij wel het recht om zijn beroep uit te oefenen?

De toegang tot het beroep aannemer

Iedereen die zich wil inschrijven voor een beroepsactiviteit moet zich registreren bij een Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Personen die dit willen doen, moeten kunnen aantonen dat ze over een basiskennis bedrijfsbeheer beschikken (ofwel op basis van diploma, ofwel op basis van ervaring).

Verschillende wetten beperken dus de toegang tot het beroep. De toegang tot het beroep staat dus garant voor de bekwaamheid van de aannemer. Als deze de wetgeving niet naleeft, zullen er strafrechtelijke sancties volgen en zal de overeenkomst nietig verklaard worden.

Hoewel hier soms verwarring over bestaat, is de toegang tot het beroep niet hetzelfde als de erkenning der aannemers die vereist is om overheidsopdrachten te mogen uitvoeren.

De toegang tot het beroep controleren

Wanneer een bouwheer beslist om de bouw van zijn woning aan een aannemer toe te vertrouwen, gaat hij zelden na of de aannemer wel toegang heeft tot het beroep. Toch zijn er nog te veel aannemers die hun beroep uitoefenen zonder de vereiste toegang.

Deze situatie kan aanzienlijke burgerlijke en strafrechtelijke gevolgen hebben, zowel voor de aannemers als voor de bouwheer, zoals de nietigheid van het contract, een volledige terugbetaling van de facturen, boetes en de persoonlijke aansprakelijkheid van het bedrijf.

Bewijs van beroepsbekwaamheid

Om na te gaan of de aannemer zijn beroep rechtmatig uitvoert, moet je hem om een bewijs van beroepsbekwaamheid vragen voor je het contract ondertekent. Als de aannemer werkt volgens de regels, zal hij dit bewijs met plezier voorleggen.

Je kan ook zelf een bewijs van beroepsbekwaamheid opvragen via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Weet wel dat deze niet altijd perfect up-to-date is.

Let op! De toegang tot het beroep aannemer moet op naam van de aannemer staan en dit ten laatste op de dag dat hij de werken aanvat. Eens de werken van start gaan, kan je deze situatie niet meer regulariseren.

Bovendien moet de aannemer, als hij werken verricht onder verschillende beroepscategorieën, toegang hebben tot het beroep voor elke uitgevoerde activiteit afzonderlijk.

 

16/10/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Funderingen: de basis van je woning
Volgende artikel
Hoeveel kan ik lenen voor een woning?