Financieel en Juridisch

De rol van de notaris bij de aankoop van een huis

Wanneer je een huis koopt, heeft dit belangrijke financiële en juridische gevolgen. Voor je tot de aankoop overgaat doe je er altijd goed aan om eerst een deskundige te raadplegen. Maar ook tijdens en na de verkoop blijft de notaris een trouwe raadgever.

De rol van de notaris bij verschillende vastgoedtransacties

Volgens de wet is het verplicht om een notaris in te schakelen bij volgende vastgoedtransacties:

  • Verkoop van een pand, uit de hand of openbaar.
  • Schenking, ruiling, verdeling of afstand van een pand (bijvoorbeeld bij echtscheiding)
  • Vestiging van erfdienstbaarheden, (langdurige) huurcontracten, onroerende leasing
  • Erfpacht en opstalrecht
  • Inbreng in vennootschap of huwelijksgemeenschap
  • Hypothecaire leningen en kredietopeningen, hypothecaire volmachten
  • Overgang bij overlijden, schrapping van hypothecaire inschrijving

De rol van de notaris bij een verkoop uit de hand toegelicht

Bij de aankoop van onroerend goed garandeert hij de wettelijkheid van de verkoopakte, het maakt de koper officieel eigenaar van het gekochte, en op basis van de akte zal de kadastrale registratie wordt gewijzigd. De notaris verschaft jou een eerste betrouwbaar advies over een eventuele aankoop van een bouwgrond of een woning. Daarnaast roep je ook de hulp van de notaris in bij het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Deze vormt het bewijs voor de koper en verkoper dat het contract is gesloten en zal later als basis dienen voor de notariële akte. Deze notariële akte is een authentieke akte, dit wil zeggen dat zij rechtszekerheid verschaft en als enige de mogelijkheid biedt om de overschrijving ervan te bekomen op het hypotheekkantoor.

Wanneer een notaris de opdracht krijgt om een onroerend goed of een perceel te verkopen, zal hij bij betrokken openbare besturen informeren naar ondermeer de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de eventuele lasten en de erfdienstbaarheden die op het pand rusten. Hij zal ook de identiteit en bevoegdheid van de verkoper controleren evenals zijn fiscale toestand en de hypothecaire toestand van het pand.

De notaris zal ook een officiële rol vervullen bij het verlijden van de verkoopakte en de registratie van deze akte. Ook voor de akte van een hypothecaire lening moet een beroep gedaan worden op een notaris. Wanneer deze akte verlijdt, legt de notaris deze akte bij het hypotheekkantoor neer.

Beide partijen -koper en verkoper- zijn vrij om hun eigen notaris te kiezen, zonder verhoging van de kosten. De kosten van de notaris bestaan uit het honorarium van de notaris, de registratierechten en diverse kosten.

  • Het honorarium van de notaris bij verkoop uit de hand is bij wet bepaald. Dit percentage wordt kleiner naargelang de verkoopprijs hoger ligt.
  • De registratierechten worden berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten en bedragen normaal 10% (in Vlaanderen).
12/09/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Sleutel-op-de-deur woningen: vooroordelen doorprikt
Volgende artikel
Interieur 2012 maakt van Kortrijk een designstad