Financieel en Juridisch

Burenoverlast: als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden?

Lastige huurders die problemen veroorzaken in het appartementsgebouw of bij de buren, burenhinder is een veelvoorkomend probleem. Hoe ga je daar als eigenaar/verhuurder mee om?

Stel je eens voor…

Je hebt een appartement gekocht dat je verhuurt als opbrengsteigendom. Alles gaat vlotjes, tot een nieuwe huurder de sfeer in het appartementsgebouw doet omslaan. Hij verstoort de rust in het gebouw, zorgt voor nachtlawaai, slaat met de voordeur, praat luid op de gang… en dat maakt de buren wakker. Sommige huurders maken ook in hun appartement slaande ruzie of laten iedereen meeluisteren naar hun onstuimige seksleven.

Wat kan de verhuurder ondernemen tegen burenhinder?

Andere bewoners klagen bij de eigenaars en deze kan de tactloze huurder wijzen op zijn ergerlijk gedrag. Als de situatie nog niet verandert, kan de eigenaar een aangetekende brief sturen naar de huurder en hierin een hardere toon aanslaan. Maar het haalt allemaal niets uit en andere huurders dreigen te verhuizen. Wat kan je dan als eigenaar doen?

Huurovereenkomst ontbinden?

Juridisch gezien kan je een huurovereenkomst ontbinden als een van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt. De verplichtingen van de huurder bestaan uit:

  • De huur regelmatig betalen
  • Het appartement als een goede huisvader onderhouden en als hoofdverblijfplaats gebruiken
  • Het pand voldoende inrichten
  • Het pand aan het einde van het huurcontract terug aan de eigenaar bezorgen.

Burenhinder is dus niet opgenomen in de overeenkomst. Bij ernstige hinder bestaat er maar een uitweg: naar het vredegerecht stappen. In dat geval moet je wel zien dat je over het nodige bewijsmateriaal beschikt om aan te tonen dat de huurder de woning op een totaal onredelijke manier gebruikt, zoals pv’s van de politie of brieven van andere ontevreden huurders. De eigenaar moet bovendien ook kunnen aantonen dat hij als verhuurder nadeel ondervindt van de lastige huurder, zoals brieven waarin andere huurders dreigen hun huurovereenkomst te beëindigen. Anders maak je geen schijn van kans om de huurder uit zijn woning te zetten en zal de rechter de huurovereenkomst niet ontbinden.

Tip: sluit met de huurder eerst een korte huurovereenkomst van een jaar af. Dan kan je bij problemen de overeenkomst vrij snel beëindigen.

Bron: Netto.be

19/11/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
5 vragen aan [Soundtect], akoestische design isolatie
Volgende artikel
Vastgoed in het Land van Charleroi