Financieel en Juridisch

Blik op de huurindexering

In België huren heel wat mensen een woning. Daarom sluiten ze met de eigenaar een huurcontract af dat de huurprijs vastlegt en de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder bepaalt. Maar wist je dat de huurprijzen worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud? Dat is wat we noemen de huurindexering.

Wat is huurindexering?

Het artikel 6 van de wet op de huurprijzen beschrijft de indexering als de “periodieke aanpassing van de huurprijs aan de kosten voor levensonderhoud”. Maar hoe wordt deze aanpassing concreet berekend? De huurprijs is voor de verhuurder een bron van inkomsten zoals een andere. Het is dus logisch dat de huurinkomsten gelijk gesteld worden aan andere inkomsten, en dat ze net zoals een maandelijks salaris worden aangepast aan de kosten voor levensonderhoud. De huurprijzen kunnen dus jaarlijks worden aangepast.

Is de huur altijd geïndexeerd?

Alle huurprijzen kunnen geïndexeerd worden als ze voldoen aan twee voorwaarden:

  • Het huurcontract moet schriftelijk opgesteld zijn. Om de huurprijs te kunnen indexeren, moet de verhuurder kunnen bewijzen dat de huurder akkoord is, en dat is niet mogelijk als er geen sprake is van een geschreven huurcontract. Deze regel geldt echter enkel voor huurcontracten afgesloten na 31 mei 1997. Voor contracten afgesloten voor 28 februari 1991, zal de huurprijs enkel geïndexeerd worden als beide partijen dit voorzien hebben, en dit zowel bij een schriftelijk als mondeling huurcontract. Voor huurcontracten afgesloten tussen 28 februari 1991 en 31 mei 1997 is indexering toegestaan, zelfs voor mondelinge contracten.
  • Het huurcontract mag de indexering niet uitsluiten. De huurder en verhuurder kunnen samen beslissen om de mogelijkheid tot indexering uit te sluiten in het contract. In dit geval mogen de regels van indexering uiteraard niet toegepast worden.

Wanneer wordt de huur geïndexeerd?

De huurprijs kan een keer per jaar geïndexeerd worden, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. De indexering gebeurt niet automatisch. Het is de verhuurder die schriftelijk aan zijn huurder moet vragen om het nieuwe bedrag van de geïndexeerde huur te betalen.

Als de verhuurder vergeet om de indexering te vragen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, kan hij dit later doen, maar de huurder zal de geïndexeerde huur enkel in de toekomst moeten betalen en heeft slechts een terugwerkende kracht tot maximaal drie maanden voorafgaand aan dit verzoek. Deze regel werd ingevoerd om te vermijden dat de huurder opeens een groot bedrag aan achterstallige indexering moet betalen.

Als de huurder weigert om de indexering te betalen, heeft de verhuurder een jaar de tijd om gerechtelijke stappen te ondernemen. Na deze termijn verjaart de rechtsvordering van de verhuurder tot betaling van dit bedrag.

Index berekenen

De index berekenen gebeurt via een eenvoudige formule, op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen:

Basis-huurprijs (vastgelegd op het moment dat het huurcontract werd afgesloten) x nieuw indexcijfer

Gedeeld door het aanvangsindexcijfer (gezondheidsindex van de maan die voorafgaat aan de verjaardag van het huurcontract)

Voor je het huurcontract ondertekent, moet je weten wat de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn en nagaan of beide partijen goed verzekerd zijn. Voor meer info over dit onderwerp, neem je best contact op met jouw financieel adviseur.

02/10/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Registratierechten berekenen in de verschillende regio’s
Volgende artikel
Een nieuwe keuken kopen – keukentoestellen kiezen