Wat houdt een voorlopige en een definitieve oplevering precies in? En wat zijn jouw rechten en plichten als eigenaar van de spiksplinternieuwe woning? Inspirerend wonen zorgt voor verduidelijking.

Als de bouwwerken afgerond zijn, zal de bouwonderneming de werken opleveren, dat betekent concreet dat de bouwheer en de architect de werken moeten goedkeuren. Omdat veel bouwgebreken pas na verloop van tijd aan het licht komen, gebeurt de oplevering in twee fases, de voorlopige en definitieve oplevering. Tussen beide opleveringen verloopt een tijdspanne van minstens een jaar. Dit werd vastgelegd in de Wet Breyne, die tot doel heeft de consument te beschermen in zijn contacten met de aannemer of de sleutel-op-de-deurfirma.

Voorlopige oplevering

Bij de voorlopige oplevering stelt de bouwheer het einde van de bouwwerken vast. Hij zal samen met de architect de woning bekijken en eventuele zichtbare gebreken vaststellen. Dit heeft een aantal gevolgen:

  • De waarborgtermijn gaat in, zodat mogelijke verborgen gebreken die nog aan het licht zouden komen kunnen hersteld worden voor de definitieve oplevering.
  • De borgsom die werd gestort door een erkende aannemer wordt voor de helft vrijgemaakt.
  • De bouwheer kan de nietigheid van de aannemingsovereenkomst niet meer inroepen.

Opmerking: Zorg ervoor dat je je ogen openhoudt tijdens de voorlopige oplevering. Zijn er gebreken die dan al zichtbaar zijn, maar die je niet hebt opgemerkt? Dan ben je er zelf verantwoordelijk voor en moet je ze dus ook zelf herstellen!

Definitieve oplevering

Minimum een jaar na de voorlopige oplevering zal de bouwheer erkennen dat de bouwwerken werden uitgevoerd volgens de bouwplannen en het lastenboek, dit is dan de definitieve oplevering. Dit betekent dat de aannemer de eventuele gebreken die werden vastgesteld tijdens of na de voorlopige oplevering heeft opgelost. Ook hieraan zijn enkele concrete gevolgen verbonden:

  • De waarborgtermijn loopt ten einde.
  • De tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten gaat in.
  • De tweede helft van de door erkende aannemers gestorte borgsom wordt vrijgemaakt.

De oplevering praktisch

Zowel de voorlopige als de definitieve oplevering moeten schriftelijk aangevraagd worden door de aannemer, maar de praktijk toont aan dat je soms bij aannemers moet aandringen om dit ook daadwerkelijk te doen. Wanneer je jouw huis gaat bewonen voor de voorlopige oplevering, betekent dit een stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering.

Nadat zowel architect, aannemer als bouwheer de bouwwerken hebben geëvalueerd, ondertekenen de drie partijen een verslag – het proces verbaal. Je kan de voorlopige oplevering aanvaarden, de voorlopige oplevering aanvaarden op voorwaarde dat sommige gebreken hersteld worden voor een bepaalde datum of de voorlopige oplevering weigeren per aangetekende brief.

De eindoplevering van het gebouw gebeurt stilzwijgend een jaar na de voorlopige oplevering, tenzij de bouwheer deze weigert door een aangetekende brief naar de aannemer te sturen. Controleer dus grondig dat alle bouwgebreken die vastgesteld werden bij de voorlopige oplevering hersteld zijn op het moment van de definitieve oplevering. De architect en aannemer blijven in ieder geval nog tien jaar lang aansprakelijk voor structurele constructiefouten die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen.

Waarop moet je letten? Een checklist!

koppel controleert definitieve oplevering
Is je huis bouwklaar? Trek er niet in vooraleer je de voorlopige oplevering tekent!

Waarop moet je letten bij een voorlopige oplevering? Het antwoord op die vraag is kort: alles! Alle zichtbare gebreken moet je noteren. Dat kunnen losliggende bakstenen zijn, barsten, slecht geplaatst schrijnwerk… Alles wat je opvalt en eventueel gerepareerd moet worden, moet je noteren. Bij een definitieve oplevering kun je dus eventuele verborgen mankementen melden – mankementen die pas na een jaar zichtbaar werden.

Maar wat is dat dan precies, “alles”? Tijdens de oplevering moet je op enorm veel zaken letten: verwarming, ventilatie, voegwerken, plafond, vloer, muren, enz. Als leek is het daarom geen slecht idee om een expert mee te nemen die je kan bijstaan. Heb je ook zelf graag wat extra tips? Print onze checklist voor de voorlopige/definitieve oplevering dan uit, neem hem mee om je opmerkingen te noteren. Op die manier is het eenvoudiger om een proces verbaal voor voorlopige/definitieve oplevering te schrijven.

Veel succes en vooral: geniet van je nieuwe woning!