Bouw & Reno - Sleutel-op-de-deur

Waaruit bestaat een EPB-verslag en wat doet de EPB-verslaggever?

EPB-verslag en EPB-verslaggever

Start je in 2016 met je bouwproject? Dan moet je woning voldoen aan tal van energienormen, de zogenaamde EPB-eisen. Je architect en/of je bouwonderneming waken erover dat je woning binnen de grenzen van die normen gebouwd wordt. Maar wat is de rol van de EPB-verslaggever en waar dient zo’n verslag nu juist voor? We leggen het haarfijn uit!

Wie, wat en waarom?

De verslaggever is steeds verplicht bij (ver)bouwprojecten waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag ingediend werd. Bij de start van je (ver)bouwproject heb je als bouwheer drie opties. Ofwel vertrouw je op je architect of bouwonderneming om een EPB-verslaggever aan te stellen, ofwel doe je dit zelf. Daarnaast zijn er ook architecten die deze rol zelf op zich nemen.

Het is de taak van de verslaggever om er op toe te zien dat jouw woning volgens de huidige normen gebouwd wordt. Dit beslaat twee luiken:

  • de startverklaring, inclusief de voorafberekening
  • de definitieve EPB-aangifte

Startverklaring en voorafberekening

Vooraleer de werken aanvangen moet de verslaggever een startverklaring indienen bij het Vlaams Energieagentschap. Van zodra de startverklaring ingediend is, mogen de werken aanvangen. De startverklaring bevat heel wat gegevens over het bouwproject – ligging, datum van de start van de werkzaamheden, aard van de werkzaamheden, bestemming en indeling van het gebouw, … – alsook gegevens over de bouwheer, de architect en de verslaggever.

Zowel de startverklaring als voorafberekening worden op basis van het ontwerp, de lastenboeken, offertes, etc. opgemaakt. De voorafberekening is essentieel om in dit stadium van je bouwproject al na te gaan of de normen wel gehaald zullen worden. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan zal de verslaggever één schriftelijk advies geven waarmee de normen wel gehaald kunnen worden. Dit advies is niet-bindend en de beslissing hierover ligt dus bij de bouwheer. Het is natuurlijk in je eigen belang om volgens de normen te bouwen.

Definitieve EPB-aangifte

Van zodra de werken voltooid zijn, stelt de verslaggever een voorlopige aangifte op. Deze wordt aan jou voorgelegd ter goedkeuring. Het kan immers dat er tijdens de werken wijzigingen doorgevoerd zijn die een invloed hebben op de energieprestaties van je woning. Deze voorlopige aangifte beantwoordt dan ook je vraag of je woning binnen de normen gebouwd is.
Vervolgens moet de verslaggever de definitieve EPB-aangifte indienen. Ook hier zijn strikte regels aan verbonden, zo lezen we op energiesparen.be:

   • de uiterste inzenddatum is zes maanden na de eerste van de volgende twee data:
    • datum van ingebruikname
    • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken
   • en in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding.

De periode van zes maanden laat je toe om extra maatregelen te treffen indien je woning slechter scoort dan de norm (E50 voor bouwvergunningen die in 2016 ingediend worden, E60 voor projecten waarvan de vergunning nog in 2015 ingediend werd). Denk dan aan een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepomp, een luchtdichtheidsmeting, …

De definitieve EPB-aangifte geeft dus aan of er aan de eisen voldaan is of niet. Hierna ontvang de EPB-verslaggever een aangiftebundel die hij ondertekend aan jou overhandigd. Deze documenten dien je gedurende tien jaar te bewaren.

Bron: Vlaanderen.be

12/08/2015

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Energie besparen in je ‘smart house’
Volgende artikel
Interieur- en woonbeurzen najaar 2015 en voorjaar 2016