Bouw & Reno - Sleutel-op-de-deur

Klimaatopwarming, overstromingen en woningbouw

Overstromingen veroorzaken altijd oppervlakkige of ernstige schade. Om deze economische, sociale en ecologische problematiek te stoppen, werkt de mens continu aan maatregelen om zijn woningen en industriële gebouwen te beschermen tegen overstromingen. Het Waals Gewest werkt aan oplossingen voor bouwen in overstromingsgebied

Overstromingen: toenemend risico

De mens dan overstromingen niet de baas. Ze zijn de meest voorkomende natuurrampen en brengen over de hele wereld schade, economische leed en ze kosten soms mensenlevens. De afgelopen 20 jaar nemen overstromingen toe.

Om overstromingen te bestrijden, bestaat er geen eenduidige oplossing. Enkel een combinatie van kleinere maatregelen kan de omvang van de gevolgen doen afnemen. De afgelopen tien jaar biedt het Waals Gewest tools en informatie over de problematiek.

Bouwen in overstromingsgebied

In 2011 kondigde Philippe Henry, Waals minister voor Regionale Ontwikkeling, aan dat hij de bouwnormen in overstromingsgebieden wilde verstrengen. Resultaat? Tegen 2015 moeten de plannen van het Waalse Gewest voor het beheer van overstromingsrisico’s klaar zijn. Het doel van deze plannen is “de potentiële schade beperken die overstromingen toebrengen aan onze gezondheid, gebouwen, het milieu, het historisch patrimonium en economische bedrijvigheid.”

En in Vlaanderen?

Joke Schauvliege, Vlaams minister voor milieu, natuur en cultuur, maakt 141.950 euro subsidies vrij om architecten en aannemers te doen anticiperen op overstromingsrisico’s. “Vlaanderen moet nu sterkere woningen bouwen die beter bestand zijn tegen overstromingen.”

Verzekering overstromingen

Heb je een brandverzekering om je woning en haar inboedel tegen eventuele rookschade te verzekeren? Deze verzekering dekt ook schade toegebracht door natuurrampen, zoals overstromingen.

Het komt echter voor dat een verzekeraar een bestaande woning in een risicozone voor overstromingen niet wil dekken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er op heden geen risicozones.

03/07/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Terras afvoer zelf aanleggen
Volgende artikel
Project in de kijker: eigentijdse eengezinswoning in Boechout