Bouw & Reno - Sleutel-op-de-deur

Geschil met de architect? Zo pak je het aan!

Een woning bouwen met een architect kan een positieve ervaring zijn, maar soms moet je ook obstakels overwinnen. Ontwerpfouten, budget overschreden, verwaarlozing,… een geschil met een architect komt vaker voor dan je denkt. iWonen helpt je om hieraan het hoofd te bieden…

Hoe los je een geschil met je architect op?

Soms kan je het contract met de architect ontbinden of een terugbetaling van het ereloon eisen. Het kan ook dat je samen met de architect verantwoordelijk wordt gesteld, in dat geval beslist de rechtbank of de verzoeningscommissie bouw over het geschil.

Hier zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende geschillen:

  • Weigering van een stedenbouwkundige vergunning: jouw bouwvergunning wordt geweigerd, omdat jouw architect enkele details uit het oog verloren is of de stedenbouwkundige voorschriften niet heeft gerespecteerd? Dan kan je eisen dat de architect deze gebreken op eigen kosten oplost. Bij zware fouten kan je zelfs het contract ontbinden, zonder dat je zijn ereloon moet betalen.
  • Ontwerpfouten: zijn er constructiefouten in jouw bouwproject geslopen? Maar je hebt ze niet snel genoeg opgemerkt? Je bent samen met je architect verantwoordelijk. De beslissing ligt bij de rechtbank of de verzoeningscommissie bouw.
  • Slechte opvolging van de werken: als problemen opduiken door onvoldoende toezicht op de werf of door een slechte coördinatie van de werken door de architect, en als de bouw hieronder lijdt, dan kan je een deel van het ereloon inhouden. Bij een geschil, zullen de rechtbank of de verzoeningscommissie bouw beslissen.
  • Slechte inschatting van de kosten en het ereloon: de architect is verantwoordelijk voor het budgetbeheer van de bouwheer. Als het voorziene budget wordt overschreden, kan je het contract ontbinden en een terugbetaling van het ereloon eisen. Als een architect een ereloon vraagt voor een werk dat nog niet of slecht werd uitgevoerd, kan je het geschil voorleggen aan de verzoeningscommissie bouw. Let op: als je zelf om meerwerken gevraagd hebt, is het natuurlijk normaal dat de kostprijs hoger zal liggen.
  • De architect heeft in sommige gevallen zelf het recht om het contract te beëindigen: het valt voor dat klanten tegenstrijdige opdrachten geven aan de architect en de aannemers. In dat geval mag de architect het contract beëindigen en een schadevergoeding eisen gelijk aan de helft van het ereloon dat de bouwheer hem nog verschuldigd is.

Sleutel-op-de-deur bouwen, een zekerheid

Een woning bouwen met een sleutel-op-de-deur firma geeft een veilig gevoel en gemoedsrust tijdens het bouwproces. De beste sleutel-op-de-deur bedrijven creëren meer ruimte voor een persoonlijke aanpak van het project, en geven je de kans om actief deel te nemen aan jouw bouwproject.

17/07/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Zelf een hangtoilet plaatsen
Volgende artikel
Voor ijskoude drankjes, zomerse aperitief en gezelligheid op je terras!