Bouw & Reno - Sleutel-op-de-deur

EPC certificaat & keuring

Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen wil het energieverbruik naar beneden halen. Daarom hebben de verschillende regio’s het certificaat verplicht gemaakt bij de verkoop of verhuur van gebouwen.

Inspirerend Wonen focust op de procedure om een EPC certificaat te krijgen…

Wie is bevoegd om een EPC certificaat op te maken?

Het EPC certificaat wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige. Hij maakt het certificaat op basis van informatie en die hij verzamelt tijdens een bezoek aan de woning.

Hoe wordt de controle uitgevoerd ?

De aanvrager van het energieprestatie certificaat overhandigt de EPC verslaggever alle documenten met betrekking tot de bouwschil en de eigenschappen van de installaties. De EPC deskundige moet zelf oordelen over de relevantie van de documenten. Als deze niet kunnen dienen als geldige bewijsstukken of als de verslaggever zijn twijfels heeft bij de geldigheid van de documenten, dan zal hij zich baseren op standaardwaarden. Dit speelt meestal niet in het voordeel van de aanvrager.

De energiedeskundige zal ook met het blote oog inspecteren welke elementen hij in rekening zal brengen om de energiescore te berekenen. Het is belangrijk om de verslaggever toegang te verlenen tot alle ruimtes in het gebouw, zonder uitzondering. Tijdens zijn bezoek gaat de verslaggever enkel met het oog de woning inspecteren. Hij zal niets demonteren of wegnemen.

Welke aspecten worden opgenomen in het EPC verslag?

Het verslag van de eigenschappen van het gebouw en de installaties is onderhevig aan een streng protocol dat wordt opgelegd door de regionale overheden. Enkel de visuele aspecten vastgesteld door de epc verslaggever zullen worden opgenomen in het energiecertificaat.

De verschillende aspecten die in rekening gebracht worden in het EPC attest zijn de bouwschil (muren, dak, vloeren,…), de isolatiewaarden, het verwarmingssysteem, het systeem voor de productie van sanitair warm water, het ventilatiesysteem en hernieuwbare energie systemen. Concreet gebruiken energie deskundigen volgende elementen om het energieverbruik te berekenen:

  • Het volume van het gebouw en de eventuele bijgebouwen.
  • De oppervlakte van alle wanden die met de buitenlucht in contact komen, zoals de buitenmuren, het dak, de vloeren en plankenvloeren, de ramen en deuren.
  • De eigenschappen van de gebruikte isolatiematerialen (soorten isolatie, warmteresistentie, dikte, enz.)
  • De technische eigenschappen van de verwarmingsinstallaties en de installaties voor de productie van sanitair warm water (verwarmingsketels, kachels, boilers, enz.)
  • De technische eigenschappen van de controlesystemen (thermostaat, elektronische controlesysteem, enz.)
  • De technische eigenschappen van de hernieuwbare energie systemen, zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Wat na de EPC keuring?

Als de controle voltooid is, zal de aanvrager een energie prestatie certificaat krijgen waarop het energielabel van het gebouw vermeld staat (van A (heel energiezuinig) tot G (heel energievretend)). Dit label drukt dus de energieprestatie van het gebouw uit. Het EPC certificaat vermeldt ook eventuele aanbevelingen om de energieprestatie van het pand te verbeteren.

Of je nu de diensten van een architect of een aannemer verkiest, het is van kapitaal belang dat de energieprestatie van een nieuwbouwwoning zo optimaal mogelijk is. Dat komt zowel het milieu als jouw portemonnee ten goede!

09/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Wat moet er in de voorlopige verkoopsovereenkomst?
Volgende artikel
Hoe vast tapijt verwijderen?