Bouw & Reno - Sleutel-op-de-deur

Ecologische cement, voor nog duurzamer bouwen

Onze maatschappij bekommert zich over duurzame ontwikkeling en moet actie ondernemen om te bouwen aan een duurzame wereld! Productieprocessen en transport van materialen, uitvoering van werken, afvalproductie, energieverbruik,… de bouwsector moet in het bijzonder een steentje bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Steeds meer bouwbedrijven zijn zich bewust van deze noodzaak en willen duurzaamheid concreet maken. Zij ontwikkelen ecologische alternatieven. Focus op ecologische cement.

Bouwen & milieu

De milieu-uitdagingen, de verhoging van de energieprijzen en de strengere wetgeving voor nieuwbouwwoningen doen de bouwsector innoveren en duurzamere woningen ontwikkelen. Woningen die weinig energie verbruiken, gebouwd zijn met duurzame materialen en zelf energie produceren… bedrijven ontwikkelen allerlei oplossingen met een kleinere ecologische footprint en stellen lage-energiewoningen voor, die het energieverbruik optimaliseren.

Cement en de impact op onze planeet

Zelfs al is het grootste deel van de CO2-uitstoot te wijten aan de bewoning, de impact van het bouwen zelf is niet te verwaarlozen. Traditionele cement wordt gemaakt van kalk en klinker en wordt gebakken op hoge temperatuur… wat voor een aanzienlijke CO2-uitstoot zorgt. Zo worden jaarlijks tonnen CO2 uitgestoten bij de productie van cement. Onderzoekers hebben zich daarom toegelegd op de productie van ecologische cement.

Ecologische cement, een duurzame oplossing ?

Door een deel van de bestanddelen van traditionele cement te vervangen door metakaolien (een kleimineraal), zijn Zwitserse en Cubaanse onderzoekers erin geslaagd om de CO2-uitstoot met ongeveer 30% terug te dringen. Een toekomstoplossing die binnenkort bij ons zal ingezet worden? Ongetwijfeld!

24/07/2013

Jouw vragen of opmerkingen bij dit artikel

Vorige artikel
De bewoonbare oppervlakte van de Belg krimpt met 20%
Volgende artikel
Le frigo SMEG 500 : le mix parfait entre Fiat & SMEG