Bouw & Reno - Sleutel-op-de-deur

De energienormen in Vlaanderen: wat is EPB?

Wie in Vlaanderen een bouwaanvraag indient, moet voldoen aan bepaalde eisen op het vlak van isolatie en energiewaarden. Voor elk nieuwbouwproject wordt daarom een EPB-verslag opgesteld door een deskundige. Wat de energienormen in Vlaanderen zijn en wat de gevolgen zijn voor jouw nieuwbouwproject lees je hier.

De energienormen worden uitgedrukt in EPB

EPB, of EnergiePrestatie en Binnenklimaat, evalueert de doeltreffendheid van je woning en de gebruikte materialen en technieken in functie van het energieverbruik. De Vlaamse overheid wil op die manier het energieverbruik tot een minimum herleiden. Er wordt drie facetten van het energieverbruik in detail bestudeerd.

1.     Energieprestatie-eisen: E-peil, nettoenergiebehoefte en hernieuwbare energie

De EPB-verslaggever zal het geschatte energieverbruik van je woning berekenen. Het resultaat hiervan wordt aangegeven met 3 indicatoren:

  • Het E-peil: dit is een theoretische maat voor de energieprestatie van jouw woning en de installaties.
  • De netto-energiebehoefte: dit is een berekening van de energie die je zal nodig hebben om je woning te verwarmen, uitgedrukt in kWh per m².
  • Hernieuwbare energie: vanaf begin 2014 moet elke nieuwbouwwoning een deel van haar energie uit hernieuwbare energie halen. Het EPB-verslag zal aangeven of de woning hieraan voldoet of niet. Wat gebeurt er als je niet wenst te investeren in hernieuwbare energie? Dat kan, maar dan dien je 10% beter te scoren op je maximaal toegestaan E-peil. Investeren in extra isolatie, luchtdichtheidsmaatregelen, een beter ventilatiesysteem is dan de boodschap.

 

2.     Thermische isolatie-eisen (maximale K- en U-waarde)

Het K-peil is een indicator van de globale warmte-isolatie van je woning. Het K-peil heeft in eerste instantie betrekking op de isolatie die gebruikt is in de woning, maar ook de bouwknopen (vroeger ook koudebruggen genoemd) spelen een rol. Naast het K-peil wordt elke buitenwand ook apart beoordeeld. Deze prestaties worden uitgedrukt in de U-waarde, die het warmteverlies van elke buitenwand weergeeft.

 

3.     Eisen op het gebied van ventilatie en binnenklimaat

Nog een belangrijke eis van de overheid wat betreft de energienormen in Vlaanderen is de kwaliteit van de binnenlucht. Er wordt vastgelegd welk debiet aan ventilatie er nodig is in elke ruimte van de woning en hoe dit gerealiseerd kan worden. Voor nieuwe woningen wordt ook de oververhittingsindicator berekend. Deze indicator wordt berekend op basis van de thermische inertie en de verhouding tussen de warmtetoevoer (zon en intern) en het warmteverlies (overdracht en ventilatie).

19/02/2014

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
10 creatieve muurdecoratie-ideeën
Volgende artikel
Dossier: vijf manieren om betaalbaar te bouwen (ook voor dummies)