Bouw & Reno - Sleutel-op-de-deur

Bouwstenen v.h. bouwdossier: lastenboek tot plannen

Een volledig bouwdossier bevat alles wat de aannemer nodig heeft om zijn taak te volbrengen. Concreet betekent dit: het aannemingscontract, het lastenboek, de meetstaat en de uitvoeringsplannen. iWonen maakt een overzicht…

1. Het aannemingscontract

Het aannemingscontract omvat administratieve bepalingen over prijzen, voorschotten, uitvoeringstermijnen, boetes,… Het beschermt de verschillende partijen, zijnde bouwheer en aannemer. Bij een sleutel-op-de-deur woning voldoet het contract bovendien aan de wet Breyne.

2. Het lastenboek

De architect stelt het lastenboek samen. (In geval van sleutel-op-de-deur wordt dit document door de aannemer opgesteld). Het omvat een gedetailleerde chronologische beschrijving van de werken, de materiaalkeuze, kleurenkeuze, de bouwtechnieken, gekozen toestellen, de afmetingen,… De aannemer baseert zich hierop voor het maken van zijn offerte.

3. De meetstaat

In de meetstaat is een gedetailleerde opmeting van de hoeveelheden gebruikte materialen. Alle werken worden zo nauwkeurig mogelijk opgesomd. De hoeveelheden materialen en geschatte eenheidsprijs voor de verwerking ervan worden ook vernoemd. Aan de hand van de meetstaat kan de totale kostprijs van het (ver)bouwproject berekend worden. De meetstaat wordt dus samen met het lastenboek naar verschillende aannemers gestuurd om prijsoffertes op te vragen. Het is dus heel belangrijk dat de meetstaat duidelijk en volledig is, want dit document dient als basis voor de prijsofferte van de aannemers. Ook dit document wordt in geval van sleutel-op-de-deur door de aannemer opgemaakt.

4. Uitvoeringsplannen

Het vierde deel van het bouwdossier omvat de uitvoeringsplannen, waarop doorsneden en gevels van het project op schaal worden weergegeven.

5. Diverse studies

Om het bouwdossier compleet te maken, worden vaak ook nog stabiliteitsstudies, een grondonderzoek, het verslag van de veiligheidscoördinator en gegevens van de EPB-verslaggever bijgevoegd, evenals een ontvangstbewijs van het indienen van een bouwaanvraag bij de gemeente. Veel aannemers zullen ook een solvabiliteitsbewijs vragen (bewijs van een hypothecaire lening,…). Als je architect al deze informatie verzameld heeft, kan je prijsoffertes opvragen bij verschillende aannemers. Indien je met een sleutel-op-de-deur firma werkt, dan ken je het totale kostenplaatje en de aannemer al vanaf het begin en kan je met een gerust hart aan je bouwproject beginnen.

30/10/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Huwelijk en wettelijk samenwonen: de verschillen
Volgende artikel
Interview met Alain Gilles, designer van het jaar 2012 (2)