Bouw & Reno

Overstappen op propaangas? €150 energiepremie!

FeBuPro, de federatie voor butaan en propaan, kondigde op de vooravond van Batibouw 2012 aan dat ze een energiepremie zal toekennen aan Vlaamse gezinnen die voor een propaangas installatie kiezen.

Het Vlaams energie decreet

Het Vlaams energiedecreet van 8 mei 2009 voorziet tegen 2020 een haast volledige dekking van het aardgasnet. Tegen die datum zouden 99% van de woningen in het Vlaams gewest op het aardgasnet moeten aangesloten zijn, met uizondering van de woonzones met een uitgesproken landelijk karakter. De federatie voor butaan en propaan FeBuPro wil deze doelstelling ondersteunen.

Nieuwe energiepremie toegekend voor propaan

Van 15 maart 2012 tot 31 augustus 2013 zal FeBuPro een eenmalige energiepremie van 150 euro toekennen aan alle gezinnen van het Vlaams gewest die, in afwachting van hun aansluiting op het aardgasnet, overschakelen op propaangas voor de centrale verwarming of een individuele verwarmingsinstallatie.

Beide gassen hebben vergelijkbare kenmerken en ook de techniek van gasinstallaties voor propaan en aardgas is gelijkaardig. Omschakeling van propaangas op aardgas is dus gemakkelijk en vraagt geen meerkost of plaatsing van nieuwe gasinstallaties. De overschakeling op propaan is dus een ideale oplossing in afwachting van een aardgasaansluiting op het net van de straat.

De voordelen van een gasinstallatie

Aardgas en propaan zorgen beide voor duurzame energie. Ze zijn niet enkel goedkoper, maar ook CO2 neutraal en ze stoten haast geen fijn stof uit. Daarom zijn het ook bronnen gelinkt aan groene energie.

Enkel voor Vlaanderen?

Energie is een regionale bevoegdheid die niet bestaat in Wallonië. Daarom wordt deze premie momenteel enkel toegekend op Vlaams grondgebied.

16/03/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Gras maaien: soorten grasmachines
Volgende artikel
De voordelen van hybride verwarmingstoestellen