Bouw & Reno

Op zoek naar alternatieve brandstoffen

Op een in de actualiteit: artikels over de zoektocht naar alternatieve brandstoffen. Knack peilt in een artikel van 15 mei 2012 naar de waarde van propaangas als alternatieve, groene energiebron. In kritische kijk op de alternatieven, vraagt de journalist zich af hoe milieuvriendelijk propaangas eigenlijk is.

Op zoek naar alternatieve brandstoffen

Brandstoffen zijn per definitie vervuilend en schadelijk voor de mens, met dat verschil dat sommige brandstoffen properder zijn dan andere. Stookolie is een zeer vervuilende brandstof en wordt aangeduid als het minst interessante alternatief voor elektriciteit. Dat komt ondermeer omdat er schadelijke stoffen vrijkomen tijdens de verbranding en omdat stookolie niet biologisch afbreekbaar is. Aardgas is een schonere brandstof dan stookolie, die gebruikt wordt voor energiezuinig verwarmen. Aardgas stoot echter ook vervuilende broeikasgassen uit. En hoe zit het met propaangas?

Propaan

Propaangas behoort net als aardgas tot de schonere brandstoffen met een beperkte impact op het milieu. Om dat argument te staven haalt Knack vier verklaringen aan:

  • Een. Propaan is een nevenproduct dat vrijkomt bij het raffineren van aardolie.
  • Twee. Propaan stoot uitzonderlijk weinig fijn stof af, minder dan hout of steenkool.
  • Drie. Propaangas is niet vervuilend voor het bodemwater.
  • Vier. Het gebruik van propaangas produceert geen restafval.

Bovendien is propaangas een multifunctionele energiebron en kan gebruikt worden voor centrale verwarming, sanitair warm water en koken. Daarnaast kan je propaan probleemloos combineren met innovatieve hernieuwbare energiesystemen.

25/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Wonen in landelijke stijl
Volgende artikel
Sla jouw slag op de stockverkoop van Lambrechts!