Bouw & Reno

Kritische kijk op brandstof: de nadelen van stookolie

Wanneer men praat over stookolie, wordt er vaak gesproken over het ecologische aspect van deze brandstof, maar we mogen de nadelen niet uit het oog verliezen.

Stookolie, groener dan voorheen

Vroeger kregen stookolietanks nog meer te kampen met lekken, waardoor mazout in de bodem terecht kwam en er CO2 werd uitgestoten, die beiden schadelijk zijn voor mens en milieu. Vandaag heeft de stookoliesector dankzij technische vooruitgang betere stookolie installaties ontwikkeld en probeert men het milieu te respecteren zoals de gassector dat doet. Toch blijft stookolie een vervuilende brandstof en heeft het stookolieverbruik talrijke nadelen.

Nadelen van stookolie

  • Vervuilend. In tegenstelling tot aardgas en propaan is stookolie geen ecologische brandstof. Wanneer er een stookolie lek ontstaat, kan dit leiden tot een ernstige grondwater- en bodemvervuiling. Bovendien stoot stookolie gemiddeld 25% meer CO2 uit dan aardgas en propaangas. Daarnaast is er nog de uitstoot van fijnstof die een negatieve impact op de mens heeft.
  • Geuren. Stookolie heeft een indringende, onaangename geur die sterk blijft hangen.
  • Grote investering. In tegenstelling tot een aansluiting op het aardgasnet of een propaangasinstallatie, waarbij men een gastank huurt en niet aankoopt, is het duur om te investeren in een stookolietank.
  • Jaarlijkse controle. In Vlaanderen zijn installaties voor vaste en vloeibare brandstoffen als stookolie onderhevig aan een verplichte jaarlijkse controle. Bij gasinstallaties is dit slechts om de twee jaar (in Wallonië om de drie jaar).
  • Onderhoud. In tegenstelling tot een gastank die weinig of geen onderhoud vereist, moet je een stookolietank regelmatig onderhouden.
  • Onbetrouwbare prijzen. De stookolieprijzen, die almaar stijgen doorheen de jaren en die afhankelijk zijn van de markt, zijn niet altijd betrouwbaar.
  • Niet multifunctioneel. In tegenstelling tot gas, dat zowel gebruikt kan worden voor verwarming, warm water als koken, is stookolie geen multifunctionele brandstof.
11/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Woonkamer inrichting – 5 houten eettafels voor de woonkamer
Volgende artikel
België als trendzetter voor energiezuinige woningen?