Bouw & Reno

Is wonen onder hoogspanningskabels gevaarlijk?

câbles à haute tension

Ben je een mooie lap bouwgrond tegengekomen in een populaire streek voor een opvallend zacht prijsje? Dan hangt er misschien – letterlijk –  onheil in de lucht. Maar liefst 16000 Vlaamse gezinnen wonen zo dicht in de buurt van hoogspanningskabels dat ze voortdurend worden blootgesteld aan magnetische velden die, aldus het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek, weleens schadelijk zou kunnen zijn voor hun gezondheid. Harde bewijzen zijn er (nog) niet, maar volgens de Vlaamse en Nederlandse overheid zijn er wel voldoende redenen om het zekere voor het onzekere te nemen.

Minstens 50 meter afstand houden

In Nederland mogen hoogspanningslijnen sinds enkele jaren niet dichter dan 50 meter in de buurt van woningen mogen worden aangelegd. In Vlaanderen is er nog geen gelijkaardige regeling, al laat de overheid wel weten in de toekomst rekening te willen houden met hoogspanningslijnen bij de aanleg van woonwijken, sporttereinen of andere openbare faciliteiten.

Wonen onder hoogspanningskabels: de gezondheidsrisico’s

Over de gezondheidsrisico’s van wonen onder hoogspanningskabels is al heel wat gezegd en geschreven. Al benadrukt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat er nog geen wetenschappelijke bewijzen zijn dat hoogspanningslijnen een schadelijke invloed hebben op onze gezondheid, maar dat er wel verschillende buitenlandse onderzoeksresultaten zijn die in die richting wijzen.

Meer kinderleukemie in de buurt van hoogspanningskabels

Volgens Duitse en Engelse statistieken komt leukemie bij kinderen vaker voor in de buurt van hoogspanningslijnen. Het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie bevestigt die conclusie, maar heeft nog geen oorzakelijk verband kunnen aantonen. Toch menen experts dat er voldoende reden is tot voorzorg.

Verhoogt magnetische straling de kans op Alzheimer?

Zwitserse en Spaanse statistieken tonen aan dat mensen die 15 jaar lang binnen 50 meter van hoogspanningslijnen wonen, tot twee keer meer risico lopen om Alzheimer te krijgen. Maar ook hier is het nog steeds zoeken naar een causaal verband.

Het ene magnetische veld is het andere niet

Veel mensen stellen zich vragen bij het uitblijven van een sluitende conclusie. Ze menen dat wetenschappers zich te hard laten beïnvloeden door bedrijven die baat hebben bij hoogspanningslijnen, en vinden dat er onvoldoende onderzoeken zijn die de gezondheidsrisico’s over een periode van meerdere jaren hebben onderzocht. Tenslotte kan het magnetische veld van eenzelfde hoogspanningslijn over 24 uur enorm variëren in stralingssterkte.

 

Woon jij (te) dicht in de buurt van hoogspanningskabels? Vraag LNE om de gezondheidsrisico’s voor jou te berekenen.

 

08/09/2016

Uw vragen of opmerkingen bij dit artikel

Vorige artikel
Wist je dat je badkamer de ideale biotoop is voor heel wat kamerplanten?
Volgende artikel
Est-il dangereux de vivre sous des câbles à haute tension ?