Bouw & Reno - Elektriciteit

Groene energie in huis

Verschillende Belgische energieleveranciers bieden groene stroom aan. Maar wat is nu eigenlijk groene stroom? Groene stroom, groene energie, hernieuwbare energie, alternatieve energie of duurzame energie wordt gemaakt uit duurzame energiebronnen die onuitputtelijk zijn en het milieu nauwelijks vervuilen.

Wat is groene stroom?

Duurzame energie wordt niet opgewekt bij de verbranding van aardolie, aardgas of steenkool, maar door schone, onuitputtelijke bronnen. Windenergie en zonne-energie zijn de bekendste voorbeelden. Maar er zijn andere mogelijkheden als biomassa, aardwarmte, waterkracht, energieopslag en warmtepompen. De Belgische energieleveranciers bieden pakketten aan die uit groene stroom bestaan. U kunt bij uw energieleverancier m.a.w. een contract afsluiten voor groene stroom. De energieleverancier verplicht zich dan om de energie die u gebruikt, op te (laten) wekken met duurzame energiebronnen, waaronder windenergie.

De kosten van duurzame energie

Vaak is de productie van groene stroom duurder dan de productie van grijze stroom. Ondanks deze hogere prijs merkt de consument die groene stroom inkoopt bij zijn energieleverancier hier niet veel van. Dit heeft verschillende redenen: groene energie wordt minder belast, de overheid geeft subsidies aan producenten van duurzame energie en er is een grote concurrentie tussen leveranciers van groene elektriciteit.

Is mijn groene stroom echt groen?

België garandeert dat de groene stroom die u koopt, ook werkelijk groen is. Het onafhankelijk organisme Vinçotte reguleert en controleert de opwekking van groene stroom en beloont de duurzame energieleveranciers met de groene stroom certificatenGroene elektriciteit van België’.

Aanpassingen voor groene stroom?

Moet ik aanpassingen aanbrengen aan mijn aansluiting, leidingen of meter voor ik groene stroom kan ontvangen? Aan uw aansluiting, leidingen en meter hoeft niets te gebeuren. De nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde aansluiting, meter en leidingen.

Hoe milieuvriendelijk is groene stroom?

De milieuvriendelijkheid of -onvriendelijkheid van bepaalde productiewijzen van stroom kan op verschillende aspecten worden beoordeeld. Zo zijn geluidshinder, ruimtebeslag, horizonvervuiling, uitstoot van verzurende stoffen (zure regen) en uitstoot van broeikasgassen, allemaal elementen die het milieu belasten.

Het broeikaseffect wordt daarbij als een van de belangrijkste milieubedreigingen gezien. Daarmee wordt bedoeld dat als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen de aarde wordt opgewarmd. Over de bestrijding van het broeikaseffect zijn internationale afspraken gemaakt (het Kyoto-protocol). Groene elektriciteit in plaats van gewone elektriciteit helpt bij het nakomen van die afspraken.

Gebruik van groene elektriciteit heeft een positief effect op het milieu. Er wordt door de productie van groene elektriciteit geen CO2 uitgestoten of slechts CO2 die afkomstig is uit biomassa.

Groene stroom garandeert ook de elektriciteitvoorziening naar de toekomst toe. Elektriciteit kan immers uit meerdere, duurzame bronnen worden opgewekt dan alleen de traditionele. Zon, wind en water worden in deze gezien als onuitputtelijke energiebronnen en biomassa als hernieuwbaar.

18/01/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Luc Dedeyne over energiepremies 2012 (2)
Volgende artikel
Hoe behangen?