Actua

Omvang van eigen inbreng in woonkrediet ter discussie

Wie bij de bank een hypothecaire lening wil krijgen, moet minstens 20% eigen inbreng kunnen aantonen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VDB) wil dat percentage naar beneden halen. Zo kunnen ook gezinnen of personen met minder persoonlijke financiële middelen gebruikmaken van de historisch lage hypothecaire rente.

Woonkrediet: minstens 20% eigen inbreng

Drie kwart van de gezinnen of personen met bouw- of aankoopplannen kan 20% van zijn totale budget invullen met eigen financiële middelen. Voor deze groep is het dus geen probleem om een woonkrediet te krijgen bij de bank. Mensen die niet aan deze voorwaarde kunnen voldoen, zien hun lening geweigerd worden en moeten noodgedwongen hun aankoop of bouwintenties uitstellen.

Lagere eigen inbreng door correcte huizenprijzen

De Vlaamse Confederatie Bouw ziet dit met lede ogen aan. Ze dringt er bij de banken op aan om minder eigen inbreng te eisen bij een hypothecaire lening, en vraagt dat mensen een groter deel van het kapitaal kunnen lenen zonder extra risico’s.

Als argument verwijst de VCB naar de huidige correcte waardering van de huizenprijzen in ons land. Die lagen enkele jaren geleden nog 15% te hoog, maar schommelen nu rond een overwaardering van amper 3,6%. Hierdoor kunnen banken genoegen nemen met een lagere eigen inbreng van particulieren in hun lening.

Als de eigen inbreng in het woonkrediet daalt, kunnen meer gezinnen een woonkrediet aanvragen en genieten van de lage rentevoeten. Dat leidt automatisch tot meer bouwactiviteit en economische groei.

20/05/2015

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Breng je interieur naar hogere sferen met airplants!
Volgende artikel
Wanneer krijg je een premie voor je condensatieketel?