Actua

Occulte hypotheek bij een geërfde woning

De erfgenamen van een woning kunnen je het pand verkopen zonder dat ze successierechten hebben betaald. In dat geval kan de staat een occulte hypotheek op je woning leggen. Als je de woning hebt gekocht, kan de staat het verschuldigde bedrag bij jou (de koper) opeisen. En wanneer het echt niet anders kan, zal de woning door de staat verkocht worden zodat de successierechten geïnd kunnen worden.

Occulte hypotheek: een huis en zijn hypotheek kopen

Bij elke erfenis gaat een percentage van de waarde van goederen naar de staat. Dat zijn de zogenaamde successierechten. Je hebt er vast al over horen praten. Er is veel minder bekend over wat er gebeurt wanneer de erfgenamen de erfenis aanvaarden maar de successierechten niet betalen. De staat heeft dan immers het recht om het verschuldigde bedrag toch nog te innen.

Maar wat gebeurt er als de erfgenamen de woning al hebben doorverkocht? Dan komt de occulte hypotheek in het spel: voor de staat een middel om de som op te eisen. Het probleem is dat de occulte hypotheek geheim is en niet in hypotheekregister wordt vermeld.

Activering van de occulte hypotheek: 18 maanden… of meer

De occulte hypotheek hangt als een zwaard van Damocles boven je hoofd: ze kan op eender welk moment na de aankoop van een woning voorkomen. De staat kan de hypotheek binnen de 18 maanden na het overlijden op leggen, maar kan ook langer wachten. Als dat binnen de 18 maanden na het overlijden gebeurt, dan wordt de hypotheek met terugwerkende kracht actief sinds de dag van het overlijden. Activeert de staat de hypotheek pas na 18 maanden, dan begint de hypotheek te lopen vanaf dat moment.

Hoe vermijden?

Hoe kan je je wapenen tegen een occulte hypotheek? Om je te beschermen vraag je aan de notaris om in het verkoopcompromis te vermelden dat de erfgenamen de successierechten hebben betaald. Vraag ook concrete bewijsstukken.

De notaris moet zich ervan verzekeren dat de erfgenamen-verkopers de successierechten hebben betaald. Als dat niet is gebeurd, kan hij weigeren om de som die je voor de woning hebt betaald aan de verkoper door te storten. Wanneer hij een document ontvangt dat de successierechten zijn betaald, wordt het bedrag gestort.

01/04/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Tips voor lui en makkelijk tuinieren
Volgende artikel
Art Brussels 2013