Actua

Iedereen aannemer door afschaffing vestigingswet?

afschaffing vestigingswet

1 januari 2019 … de dag dat de vestigingswet in Vlaanderen zal worden afgeschaft. De drempel om een eigen bouwbedrijf te starten zal met de sloophamer worden neergehaald. Ook Jan met de pet zal zichzelf dan een volwaardig aannemer kunnen noemen. Straffer nog, hij zal het ook gewoon zijn. Wij brengen de gevolgen van deze beslissing in kaart.

Europa wil eerlijke concurrentie

vakman met klanten

Vooraleerst, vraag je je wellicht af waarom de wet juist afgeschaft wordt? Wel, de vestigingswet die in ons land geldt, stelt dat wie een gereglementeerd beroep wil uitoefenen een specifieke beroepsbekwaamheid moet kunnen bewijzen. Een schrijnwerker moet bijvoorbeeld over de nodige materiaal- en plaatsingskennis beschikken, vooraleer hij dit beroep mag uitoefenen.

Een startende aannemer kon dit op twee mogelijk manieren. Piste A: een passend diploma voorleggen. Piste B: voldoende nuttige beroepservaring aantonen. Voor diegenen die hun beroepskennis onvoldoende kunnen bewijzen maar toch denken te beschikken over de nodige kwaliteiten kunnen nog steeds aankloppen bij de centrale examencommissie.

In vergelijking met andere Europese landen, krijgen Vlaamse ondernemers hierdoor strengere voorwaarden opgelegd. En dat conflicteert met de Europese wetgeving die stelt dat elke Europeaan onder dezelfde voorwaarden en in eender welke lidstaat een onderneming moet kunnen starten. Om deze ongelijkheid de wereld uit te helpen, wordt de vestigingswet in Vlaanderen vanaf begin 2019 definitief geschrapt.

Afschaffing vestigingswet: consument is kop van jut

De discriminatie voor de ondernemer mag dan wel verdwijnen, maar hoe blijft de consument beschermd tegen charlatans? Het zijn immers niet de vakmannen maar wel de consumenten die de dupe zullen zijn. De zekerheid dat de consument geholpen wordt door iemand met know-how en vakmanschap krijgt immers een flinke knauw.

Het beschikken over de nodige beroepskwalificaties is zeker in de bouwsector allesbehalve een overbodige luxe. Gebeuren bepaalde werken niet volgens de regels van de kunst, kan dit voor de consument verlies van geld, tijd en schade opleveren. Als gevolg wordt mond-aan-mondreclame, maar ook online referenties en reviews steeds belangrijker. Enkel zo zal het vertrouwen van de consument hersteld kunnen worden.

Verschuiving van het probleem

bouwondernemers discusiërenPositief aan de afschaffing is wel dat initiatief en ondernemerschap aangemoedigd worden. Daardoor neemt de ongelijke arbeidsconcurrentie met andere Europese lidstaten af. Maar binnen de landsgrenzen creëert deze beslissing juist wel meer arbeidsongelijkheid. Dat is het gevolg van het feit dat enkel de Vlaamse regering ingaat op de afschaffing van de vestigingswet. Het Brusselse en Waalse gewest hielden hun been stijf. Het gevaar voor Vlaamse bouwbedrijven is bijgevolg dat diegenen die ook werken willen uitvoeren in Brussel en Wallonië, sneller geweigerd zullen worden omdat de kwaliteit van hun werk minder gegarandeerd kan worden.

15/08/2018

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Gaan lenen als alleenstaande: waar moet ik op letten?
Volgende artikel
Welke vloer voor je woonkamer: een strakke gietvloer of sfeervolle parketvloer?