Woonadvies.

Gasinstallatie: de onderhoudsvoorschriften

In tegenstelling tot wat er dikwijls wordt gedacht, is gas niet gevaarlijker dan andere energievormen zoals mazout, elektriciteit of hout. Een gasinstallatie moet gewoon volgens de voorschriften onderhouden worden. Verder zijn er ook een aantal wettelijke verplichtingen die je moet naleven.

De belangrijkste verplichtingen voor het onderhoud van een gasinstallatie

Zowel gebruikers als installateurs moeten een aantal verplichtingen naleven tijdens de installatie, de ingebruikname en het gebruik van de gasinstallatie. Een conformiteitsattest, onderhoudsinstructies,… Om ongelukken te voorkomen, is het noodzakelijk om een gasinstallatie regelmatig door een expert te laten controleren en onderhouden. Wat zijn de belangrijkste onderhoudsregels die je in acht moet nemen?

Gasinstallatie onderhouden: een regionale bevoegdheid

In België is het verplichte onderhoud van een gasinstallatie geregionaliseerd. Volgens de wet moet de gasinstallatie in Wallonië om de drie jaar een onderhoud krijgen en elke 2 jaar in Vlaanderen. In Brussel bestaat er op dit ogenblik geen wettelijke verplichting maar de Belgische Aardgasfederatie raadt aan om elke 2 à 3 jaar een onderhoud te voorzien. In Vlaanderen is het ook verplicht om bij het tweejaarlijks onderhoud de schoorsteen te reinigen. In Brussel en Wallonië is er geen wettelijke verplichting.

Gasinstallatie: dagelijks onderhoud

Naast het wettelijk verplichte onderhoud, is het belangrijk om iedere dag goede gewoonten aan te nemen en zelf onderhoudswerken uit te voeren. Het is raadzaam om de regelmatig de leidingen van het fornuis of van de gasflessen (zeker wanneer ze beschadigd zijn) te vervangen. Verder moet je ook regelmatig de leidingen van de verwarmingselementen reinigen.

Bij een gaslek is het belangrijk om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Om vonken en een mogelijk ontploffing te voorkomen, moet je de lichtschakelaars en hoofdschakelaars onaangeroerd laten, mag je niet telefoneren (vast of mobiel), de lift niet nemen. Zodra je buiten bent, verwittig je de hulpdiensten.

Respect voor het klimaat

Wanneer je een gasinstallatie regelmatig onderhoudt (en met name een gasketel) verminder je niet alleen je gasverbruik, maar zal je installatie ook langer meegaan. Bovendien beperk je zo de uitstoot van vervuilende gassen. Als je de wettelijke voorschriften respecteert, zal het klimaat er alleen maar wel bij varen.

09/11/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Wonen in België in het volgende decennium…
Volgende artikel
TRENDRAPPORT – eigen woning kopen of bouwen nog haalbaar?