Woonadvies.

Extra verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds

Een stookolietank of gastank laten vullen, het kan een flinke duit kosten! Voor mensen met een laag inkomen is het niet altijd evident om deze stookkosten te betalen. Het Sociaal Verwarmingsfonds besloot daarom een verwarmingstoelage toe te kennen aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren.

Hoeveel stookkosten krijg je terug?

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. De toelage voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen varieert tussen 14 en 20 cent per liter. Het totaalbedrag is afhankelijk van de gefactureerde brandstof: hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Personen die mazout of lamppetroleum aan de pomp kopen, kunnen genieten van een forfaitaire tussenkomst van 210 euro.

Wie komt in aanmerking?

Volgende personen die sociaaleconomisch kwetsbaar zijn, kunnen van de verwarmingstoelage genieten:

  • Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden moet wel lager of gelijk aan 16.306,33 euro zijn, verhoogd met 3.018,74 euro per persoon ten laste. Het netto inkomen van deze persoon mag jaarlijks maximum 2.890 euro netto bedragen.
  • Personen met een begrensd inkomen. Huishoudens die een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 16.306,33 euro hebben, verhoogd met 3.018,74 per persoon ten laste, komen in aanmerking.
  • Personen met schuldoverlast. Dit zijn personen die van schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling gebruik maken en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

In 2011 kregen 112.000 Belgen een toelage.

Voor welke brandstof krijg je een verwarmingstoelage?

Verwarm je met stookolie, lamppetroleum of propaangas die je koopt voor het vullen van een brandstoftank aan huis, dan kom je in aanmerking. Als je een grote hoeveelheid propaangas laat leveren aan huis voor het vullen van een propaangastank, dan kan je eveneens rekenen op een tussenkomst in de brandstofkosten.

Verwarming met aardgas via een aansluiting op het distributienet en verwarming met propaangas of butaangas in gasflessen komen niet in aanmerking voor de toelage.

Hoe aanvragen?

Je vraagt deze steun aan via het OCMW van jouw gemeente. Dit moet je doen binnen de 60 dagen na de levering.

13/04/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Fab.com – voor een hip design interieur
Volgende artikel
Hippe design kranen voor de badkamer!