Actua

Een huurwoning met gebreken: wat doe je?

Huur je een woning met ernstige gebreken?  Het probleem van de huisjesmelkers is moeilijk op te lossen. Zo kom je tot een oplossing!

Huur je een woning met ernstige gebreken?

Stap 1. Vertoont je woning ernstige gebreken?

Maak een lijst van de gebreken aan je woning. Stel je hiervoor volgende vragen. Is het antwoord op een van de vragen ‘ja’, dan zit je met een ernstig gebrek aan je huurwoning.

 • Buigt het dak door?
 • Ontbreken er dakpannen of liggen er dakpannen los?
 • Is de schouw onstabiel?
 • Zijn er scheuren in de muren?
 • Zakt de vloer door?
 • Is de elektrische installatie onveilig?
 • Is de gasinstallatie onveilig?
 • Is de stookolie-installatie onveilig?
 • Ontbreekt er verwarming in de living?
 • Is de boiler defect?
 • Ontbreekt de mogelijkheid om de badkamer te verluchten?
 • Ontbreekt de mogelijkheid om de vensters in de living, de keuken of de slaapkamers te openen?
 • Is er opstijgend grondvocht?
 • Regent het binnen?
 • Is er een gevaarlijke trap?
 • Ontbreekt er warm water in de badkamer?
 • Ontbreekt er een bruikbare douche of ligbad?
 • Ontbreekt een bruikbare WC met spoeling in de woning?
 • Zijn er ramen rot?
 • Ontbreekt de mogelijkheid om de hoofdkraan van de water- of gastoevoer af te sluiten?
 • Vreest u voor de brandveiligheid?
 • Ontbreekt de mogelijkheid om de elektriciteit af te sluiten?
 • Ontbreekt de mogelijkheid om uw woning slotvast af te sluiten?
 • Ontbreekt de mogelijkheid de woning voldoende te verluchten?
 • Staat er op meerdere plaatsen schimmel op de muren?
 • Zijn er loszittende delen aan de gevel die slecht zijn bevestigd?
 • Is er ongedierte (vlooien, ratten,…) dat u zelf niet kunt bestrijden?

Verzamel bewijsmateriaal van de gebreken door foto’s te nemen.

Stap 2. Wie moet de herstellingskosten betalen?

Behoren de herstellingswerken tot de verantwoordelijkheid van de huurder of van de verhuurder? Bij een conflict neem je best contact op met de huurdersbond.

Stap 3. Breng de verhuurder op de hoogte

Stel de eigenaar van het pand schriftelijk op de hoogte van de gebreken. Die kan per e-mail of met een aangetekend schrijven waarin je de gebreken vermeldt. Als de verhuurder hiervoor verantwoordelijk is, zal hij de herstellingswerken laten uitvoeren. Indien niet, zal jij de toestemming moeten vragen om werken te laten uitvoeren.

Stap 4. Zet bijkomende stappen als de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt

Komt de verhuurder zijn verplichtingen niet na, dan vraag je een woningonderzoek aan bij de huisvestingsdienst van je gemeente of je neemt contact op met de wijkagent, afhankelijk van de aard van het gebrek.

Op zoek naar een kwalitatieve huurwoning? Kijk eens op de vastgoedsites!

31/12/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Schenking onroerende goederen: hoe en wat?
Volgende artikel
Stijging van de energieprijzen in 2013?