Actua

Deadline voor modernisering liften

Het hing al lang in de lucht, eindelijk is het ook zover: er is een deadline vastgelegd voor de modernisering van liften. Wat houdt dit precies in?

In 2003 begon de discussie over de modernisering van liften in appartementsgebouwen. Een kleine tien jaar later hebben ministers Johan Vande Lanotte en Monica De Coninck een akkoord bereikt over de wijziging van de reglementering. In de loop van de maand oktober zou de wettekst ondertekend moeten worden. Enige toelichting…

Veiligheid van bestaande liften

Je moet de veiligheid van bestaande liften kunnen aantonen:

  • regelmatig preventief onderhoud laten uitvoeren door een onderhoudsbedrijf;
  • regelmatige preventieve inspecties laten uitvoeren door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles);
  • een tienjaarlijkse risicoanalyse laten uitvoeren door een EDTC;
  • bij vaststelling van risico moet de liftbeheerder binnen de drie jaar moderniseringswerken laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma;
  • een veiligheidsdossier samenstellen en bijhouden. Dit omvat onder meer alle documenten betreffende het onderhoud, de inspecties en de modernisatie.

In geval van ernstige risico’s moet het toestel onmiddellijk stopgezet worden voor een onderhoud of herstelling. Het gebruik van de lift is dan verboden.

In elke liftkooi moeten verplicht en zichtbaar een aantal gegevens vermeld worden:

  • het identificatienummer en het bouwjaar van de lift,
  • het maximum aantal personen dat in de lift aanwezig mag zijn,
  • de adresgegevens van de eigenaar of beheerder,
  • de naam van de EDTC die de inspecties uitvoert,
  • de naam van het onderhoudsbedrijf

Deadline

Er is een termijn voorzien voor het uitvoeren van de moderniseringswerken en deze termijn is afhankelijk van de ouderdom van de lift. Liften van voor 1 januari 1958 moeten ten laatste op 31 december 2022 gemoderniseerd zijn. Liften die in gebruik genomen zijn tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 moeten ten laatste op 31 december 2016 vernieuwd zijn. Liften die na 1 april 1984 in werking getreden zijn moeten reeds voor 31 december 2014 aangepast worden.

Privégebouwen en professionele gebouwen

Zowel liften in privégebouwen als in professionele gebouwen moeten gemoderniseerd worden.

Onderhoud

Liften vereisen regelmatig onderhoud. Liften die mogelijk gevaar veroorzaken door een gebrek aan onderhoud, zullen buiten werking gesteld worden.

Planning

Vooral de mede-eigenaars (ruim een miljoen personen) waren tegen een snelle invoering van de nieuwe regelgeving, omdat hieraan toch een groot kostenplaatje verbonden is. Nu er sprake is van een verre deadline, moeten de eigenaars de kosten kunnen spreiden.

Nu de deadline voor de modernisering van oude liften bekend is, is dit ook een belangrijke factor om rekening mee te houden bij de aankoop van een appartement. Informeer goed of je hiervoor nog extra kosten zal moeten betalen, want deze kunnen aanzienlijk oplopen.

12/10/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Vastgoed Mechelen: wonen in een bruisende stad
Volgende artikel
Soorten propaangasflessen en hun toepassingen