Actua

De wettelijke regeling van co-housing of samenhuizen

In een vorig artikel spraken we over de stijgende populariteit en de voordelen van samenhuizen of co-housing. Hoe zit het eigenlijk met de wettelijke bepalingen van samenhuizen, zoals verzekeringen, inkomstenbelastingen of aansprakelijkheid?

Gemeenschapshuizen zijn een stijgend fenomeen, en komt vooral voor in universiteitssteden. Groepen ontstaan, veranderen van samenstelling en verdwijnen weer, het fenomeen is vaak heel vluchtig. Stel: je hebt de perfecte kamer gevonden en kijkt ernaar uit om samen met andere mensen een huis te delen. Maar hoe zit het precies met de juridische en praktische kant van de zaak?

Huurcontract

Er bestaat in België geen aangepaste situatie voor samenhuizen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: ofwel is er een hoofdhuurder die een of meer kamers onderverhuurt, ofwel wordt een huurcontract door alle huurders ondertekend. Het is wel belangrijk om even na te gaan bij de gemeente of er bepaalde beperkingen worden opgelegd, zoals een maximaal aantal huurders. Deze regels kunnen per gemeente verschillen.

Co-housing en verzekeringen

Je neemt een algemene brandverzekering voor je woning en deelt de kosten. Zo zijn alle bewoners verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Samenhuizen en uitkeringen

Voor de wet bestaat er geen vorm naast samenwonend in gezinsverband en alleenstaanden. Er is dus een juridisch vacuüm rond het sociaal statuut van samenhuizers.

In de praktijk kan samenhuizen in sommige gevallen invloed hebben op de uitkering van de bewoners. Sommige gemeenten, overheden en instellingen interpreteren samenhuizen als samenwonen. Van zodra deze samenhuizer terugvalt op een werkloosheidsvergoeding of invaliditeitsuitkering, krijg je een lagere uitkering. De RVA trekt zich in dit geval niets aan van de wettelijke relaties tussen de huisdelers.

Samenhuizen en inkomstenbelastingen

Voor de inkomstenbelastingen van bewoners heeft het alleen belang of samenwonenden gehuwd of ongehuwd zijn. Samenhuizen heeft dus geen invloed op je belastingen.

Samenhuizen maakt deel uit van de samenleving van de 21ste eeuw, zoals homohuwelijken, euthanasie, co-ouderschap, meer singles en vergrijzing. Er is dus nood aan wettelijke erkenning van samenhuizen.

 

07/02/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
Zelf kurkvloer plaatsen
Volgende artikel
Verdeling erfenis: de vrijwillige generatiesprong