Actua

Bouwvergunning op zak, maar toch niet mogen bouwen

Als je gaat bouwen, heb je uiteraard een bouwvergunning nodig. Hiervoor dien je een aanvraag in bij de dienst ruimtelijke ordening en idealiter wordt je dossier dan binnen de 75 dagen goedgekeurd. Voor de meeste Vlamingen verloopt dit alles zonder veel problemen. Toch kunnen niet alle Vlamingen na het verkrijgen van hun bouwvergunning hun bouwproject aanvatten. Als je buur het niet eens is met je project, kan hij protest aantekenen bij de Raad Voor Vergunningsbetwistingen, die dan snel een beslissing neemt. Of dat is toch de bedoeling.

1000 Vlamingen met bouwvergunning trappelen ter plaatse

In 2009 nam de Vlaamse Raad Voor Vergunningsbetwistingen de fakkel over van de federale Raad Van State. Het opzet was simpel: de procedures bij de Raad Van State sleepten erg lang aan en de Raad Voor Vergunningsbetwistingen zou veel sneller kunnen beslissen of een project al dan niet mag doorgaan.

De toestand is echter schrijnend: nog 962 dossiers van de periode 2009-2011 blijven onbehandeld, terwijl er jaarlijks meer dan 800 nieuwe dossiers binnenlopen. Door de immense achterstand wachten bijna 1.000 Vlamingen met een bouwvergunning al meer dan twee jaar om een zelfs maar een eerste steen te leggen.

Tot 2016 wachten op bouwvergunning

De Raad Voor Vergunningsbetwistingen zit erg verveeld met de achterstand en stelde daarom vorig jaar negen extra raadsleden aan om de bouwvergunningen onder de loep te nemen. Pijnlijk detail: klachtendossiers die ingediend zijn na 1 september 2011 krijgen voorrang. Klachtendossiers die voor die datum werden ingediend, zullen pas later worden behandeld. Ongeveer duizend Vlamingen met een geldige bouwvergunning krijgen dus pas uitsluitsel in 2015 of 2016.

Bevoegd minister Philippe Muyters, die reeds vorig jaar extra middelden ter beschikking stelde, is niet van plan om verdere maatregelen te treffen.

23/10/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vorige artikel
LivingLight: een 3-in-1 design lamp
Volgende artikel
Groene Vlamingen kiezen massaal voor zonneboiler