Woonadvies.

Architect blijft een populair beroep – ook bij vrouwen

architect beroep

Het aantal architecten steeg tussen 2004 en 2014 met 22 percent. Dat wees een studie van de Federatie Vrije Beroepen uit. De studie toonde ook aan dat er in de sector evenveel mannen als vrouwen werken. Goed nieuws voor de gelijkheid tussen de geslachten in dit beroep!architect beroep

Enkele tendensen

Allereerst moet je weten dat een op de vier zelfstandigen een vrij beroep uitoefent. Zelfstandigen die intellectuele diensten uitvoeren (zoals ook architecten, advocaten, dokters en apothekers) zijn de laatste tien jaar met 147 percent gestegen. Daar komt nog eens bij dat het aantal architecten gestegen is met 21,72 percent: van 13.751 naar 16.737.

De meerderheid van de zelfstandigen is tussen 45 en 55 jaar oud. Bij de vrije beroepen ligt de gemiddelde leeftijd iets lager: tussen 35 en 45 jaar. Het beroep van architect is in vergelijking tot de andere beroepen verrassend jong en verder aan het verjongen. Het merendeel van de professionals in de bouwsector is tussen de 25 en de 35 jaar oud.

De genderkloof wordt smaller

architect beroepOp dit moment zijn 56 percent van de mensen met een vrij beroep mannen en 44 percent vrouwen. Bij de architecten is meer dan een derde een vrouw. Er zijn voor het derde jaar op rij ook meer vrouwen dan mannen die met een vrij beroep starten: 52 percent tegenover 48 percent mannen). Vorig jaar waren er bij de ingeschreven stagiairs-architecten ongeveer evenveel vrouwen als mannen: 441, respectievelijk 446.

Het beroep van architect: wat brengt de toekomst?

Even een blik op de werkgelegenheid. Het onderzoek van de Federatie Vrije Beroepen wijst uit dat er in de vrije beroepen tussen 2004 en 2014 zo’n 35 percent meer werkgelegenheid kwam. Helaas kende de bouwsector de laatste vijf jaar dan weer wel een terugval in werkgelegenheid van 5 percent.

Hoewel er nu een vijfde méér architecten aan de slag zijn, betekent dat niet dat het aantal afgewerkte gebouwen evenredig gestegen is. In 2004 kwamen er meer dan 50.000 nieuwe gebouwen bij, maar in 2011 was er een terugval tot minder dan 44.500. In 2014 steeg het aantal opnieuw, tot zo’n 54.500. Globaal gezien gaat het om een stijging met 4 percent op tien jaar tijd.

Zelfs als het aanbod en de vraag niet altijd volledig op elkaar afgestemd zijn, durven we te zeggen dat het beroep van architect mooie jaren tegemoet gaat!

29/10/2016

Uw vragen of opmerkingen bij dit artikel

Vorige artikel
Een eigen bubbelbad? Onbezorgd genieten binnen handbereik
Volgende artikel
Urbex : le mystère des lieux abandonnés